home-page
Deel op facebook

Thema's

Om kans te maken op het Burgerbudget is het belangrijk dat je project past binnen één (of meerdere) van onderstaande thema's:

Klimaat en duurzaamheid

Onder duurzaamheid en klimaat verstaan we projecten die inzetten op o.a. ecologie, circulaire economie, het aanpakken van klimaatuitdagingen of hoe we van Genk een biodiversere stad kunnen maken. Voorbeelden van projecten die in andere steden en gemeenten werden ingediend: samen- en deeltuinen, gevel- en dakgroen, voedselverspilling minimaliseren, voedseloverschotten herverdelen of verwerken, efficiëntere inzet van transport, gedeeld gebruik van gebruiksgoederen, recuperatie van regenwater, restwarmte, etc.

Heb je zelf een idee dat je wil realiseren in Genk rond klimaat en duurzaamheid? Vanaf 1 oktober kan je het hier indienen. Je hebt tijd tot 13 november 2022 om jouw idee te lanceren op ons platform!

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling handelt over het ontdekken, erkennen en stimuleren van het diverse en aanwezige talent in de stad maar ook hoe we dit talent verder kunnen ontwikkelen. Talentontwikkeling is niet beperkt tot een bepaalde leeftijdsgroep maar kan voor iedereen. Het kan gaan over zelfontplooiing, nieuwe vaardigheden aanleren al dan niet in groepsverband, zinvolle vrijetijdsbesteding, je kennis overdragen aan anderen via (informele) educatie, etc. In andere steden en gemeenten werden deze projecten reeds ingediend: het opzetten van huiswerkbegeleiding, aanbieden van bijlessen tegen corona-achterstand, workshops organiseren, de strijd aangaan tegen ongekwalificeerde uitstroom via een educatietraject, begeleiding van langdurig werklozen, ruimtes waar jongeren kunnen experimenteren, etc.

Heb je zelf een idee dat je wil realiseren in Genk rond talentontwikkeling? Vanaf 1 oktober kan je het hier indienen. Je hebt tijd tot 13 november 2022 om jouw idee te lanceren op ons platform!

Strijd tegen armoede en sociale ongelijkheid

Binnen dit thema gaat het over het opzetten van initiatieven die de verschillende vormen van ongelijkheid en armoede in Genk aanpakken. Ongelijkheid gaat immers over meer dan over financiële ongelijkheid, maar ook over genderongelijkheid, ongelijkheid op basis van status, etnische afkomst, opleiding, etc. In andere steden en gemeenten werden projecten ingediend zoals: het organiseren van ontmoetingsmomenten voor oudere burgers, vrijetijdsbesteding voor kwetsbare groepen, oprichting van vrouwengroepen, etc.

Heb je zelf een idee dat je wil realiseren in Genk rond armoede en sociale ongelijkheid? Vanaf 1 oktober kan je het hier indienen. Je hebt tijd tot 13 november 2022 om jouw idee te lanceren op ons platform!

Bovenstaande voorbeelden gelden als inspiratie, maar trek het zeker open en check onze inspiratiepagina met voorbeelden uit andere steden!

Deel op facebook