home-page
Deel op facebook

Talentontwikkeling - ideeën

Hier vind je de ideeën rond thema talentontwikkeling die verder uitgewerkt konden worden tot een volwaardig project.

37
11

Deze ideeën werden ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 37 bijdragen

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Allen op een skateboard in Genk!
Skateboarden kent heel wat voordelen zoals verhogen zelfvertrouwen, grenzen verleggen, hulp durven vragen, creatief aan de slag gaan, communitygevoel vergroten,...Om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met deze voordelen willen wij graag in de Genk het skateboarden toegankelijker maken voor hun door middel van gratis skateboardlessen. Met ons mobiel skatepark willen we enerzijds naar de Genkse wijken trekken om zoveel mogelijk jongeren in hun vertrouwde omgevering te bereiken. Anderzijds willen we ons richten naar jongeren die baat hebben bij een specifieke aanpak zoals jongeren in het autisme spectrum, jongeren met psychische kwetsbaarheid,...Hier werken wij graag samen met het buitengewoon onderwijs, zorgorganisaties,... Kortom willen we skaten toegankelijk maken voor iedereen in Genk!
Sara B. van Niña Skates vzw
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

NIET GESELECTEERD - Callisthenics park
Een park waar je kan sporten optrekken dippen pompen en nog meer
Ayyoeb A.
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Genkse Talentklassen in virtual reality(Metaverse)
Als we het over talent hebben, dan kunnen we vrij zeker zijn dat onze Genkenaren (vooral jongeren) barsten van talent (muziek, schilder, dansen, tekenen, wiskunde, sport, IT, ...). Maar helaas krijgt niet iedereen de kans, ruimte en moed om zijn/haar talenten verder te ontwikkelen. Om onze Genkenaren zo laagdrempelig mogelijk kansen te geven om het over talent en talentontwikkeling te hebben, ontwikkelen we een Genkse virtuele ruimte binnen de metaverse. Binnen die verschillende virtuele thema ruimtes kunnen onze Genkenaren andere Genkenaren met gelijkaardige talenten ontmoeten om zo elkaar te informeren, versterken en ontwikkelen. Een voorbeeldscenario: - Ik ben een jonge Genkenaar en ik kan heel goed tekenen. - Ik betreed de Genkse virtuele "art" ruimte met mijn Avatar (kan anoniem, geen foto of naam van mij) waar ik andere Genkenaren zie rondlopen en praten - Het betreden binnen een ruimte kan ik via mijn laptop, PC, smartphone of VR-bril - Ik zie dat de ruimte versierd is met tekeningen, art, ... van andere Genkenaren - Ik kies zelf of ik naar een groep of persoon wandel om ermee te praten over mijn tekentalenten. - Andere Genkenaren kunnen mij ook benaderen en virtueel verwelkomen - Ik kan rondvragen welke opleidingen mijn mede Genkenaren gevolgd hebben om mezelf te informeren - Ik kan later terug afspreken met Genkenaren om gesprekken te hervatten Het is een enorm laagdrempelig concept, dat zeker de jonge Genkenaren kan aanspreken en de nodige extra kansen bieden.
Yakup K. van Soluute
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Wij zijn Genk!
Ah, de goeie ouwe tijd: gebraad in de oven, vader met de krant in zijn fauteuil en buren die de deur platlopen. Toen zat de lokale gemeenschap nog klaar om je op te vangen in moeilijke tijden. Ja vroeger, toen was alles beter. Het is een verleidelijk cliché, sociaal verval en de teloorgang van het buurtleven. Zodra we oud genoeg zijn om enige maatschappelijke evolutie waar te nemen grijpen we terug naar dergelijke doemverhalen. Met de Genkse talentenbank willen we een een aantal doelstellingen realiseren: - In kaart brengen welke talenten allemaal aanwezig zijn in de wijken? Talenten moet je dan ook opvatten als een (super) ruim begrip. - Aanwakkeren van het gemeenschapsgevoel. We vragen dan ook aan iedere Genkenaar om zich minstens één dag per jaar in te zetten voor de lokale Gemeenschap. Reeds velen doen dit (maar dan vaak gekoppeld aan een of andere vereniging), awel laten we dit nu eens doen voor het grote Genk ( groenonderhoud, ontwikkeling nieuw speelplein, kunstwerk maken, timmerwerk, verhalen schrijven, bijles geven, helpen in het rusthuis, school opruimen, dak herstellen, etc..). Ieder met zijn of haar talenten. Alles waardoor de Genkse gemeenschap beter wordt. Akkoord we betalen met z’n allen belastingen, maar wat is nu één dag inzet op jaarbasis? En bedenk je even hoe sterk we hierin als ‘gemeenschap’ vooruit kunnen gaan? 65.000 dagen is immers een equivalent van 350 FTE op jaarbasis. Niet alleen ‘willen’ maar vooral ‘kunnen’ aansluiten krijgt de klemtoon.
Kristof S. van Genk in Beweging
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Mens en dier met elkaar in contact brengen
De kracht van mens - dier relaties is niet alleen wetenschappelijk bewezen maar we zien het ook dagelijks binnen onze werking. Mensen en dieren kunnen veel voor elkaar betekenen en elkaar versterken. We willen binnen Genk graag een antwoord bieden op: 1. vragen van scholen (klasbezoeken met dieren, bezoeken aan dierenorganisaties, educatie...) 2. vragen van voorzieningen in de jeugdhulp (leefgroep bezoeken, iets betekenen voor een dier ...) 3. Vragen van woonzorgcentra voor senioren (contactbezoeken, wandelafspraakjes...) 4. Vragen van organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen ( jongeren die uitvallen op school, mensen in armoede en eenzaamheid, mensen met een psychische kwetsbaarheid...) Stem op ons project en wij zorgen er voor dat mens en dier met elkaar in contact kunnen komen en van elkaar kunnen genieten.
Riet A. van vzw Beestig Wijs
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Casino Modern > Huis van de Amateurkunsten
In Genk wonen en werken heel wat creatieve geesten! We kénnen er al veel, maar onbekend talent schuilt nog steeds in kelders of zolderkamers… in ateliers van academies of jongerenwerkingen. Dit burgerbudgetproject wil onderzoeken of we van het Casino Modern in Waterschei een Huis van de Amateurkunsten kunnen maken. vzw Kunstenarij wil uitzoeken of het Casino Modern een huis kan worden voor creatieve zielen, jong en oud, individueel of samen... om uitdagingen en verbindingen aan te gaan en hun talenten verder te ontwikkelen. Via dit onderzoeks- en experimenteertraject wil vzw Kunstenarij - begeleid door externen - op zoek gaan naar de haalbaarheid, de wenselijkheid, de zinvolheid en de vorm van een dergelijk Huis van Amateurkunsten. Kunstenarij wil hiervoor het Genkse kunstenlandschap onderzoeken, bevragen en uitdagen. Dit project wordt een open traject dat, participatief en breed opgezet, het Genkse kunstenveld wil betrekken om een rol op te nemen in beheer, organisatie, uitbouw en uitbating van het Casino als een centrum van activiteit en creativiteit, om zo de dynamiek van de stad verder aan te wakkeren. Als onderdeel van deze zoektocht plannen we onderweg ook een aantal open activiteiten die de hand reiken naar collectieven, groepen en individuelen om een creatief en artistiek kennis te maken. Kunstenarij wil tijdens deze project haar werking in het Casino onderbrengen als een uitnodigende gastheer.
Bart S. van Kunstenarij vzw
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Tesamentuin
Met het BurgerBudget wil vzw The Building een gemeenschapstuin realiseren waar kunst en natuur samenkomen. Naar voorbeeld van de Tate Modern Community Garden in Londen dient de verwilderde kruidentuin als uitvalsbasis en inspiratiebron, om dichterbij de natuur te komen en op een laagdrempelige manier kunst te maken. Een ontmoetingsplek voor verschillende groepen uit alle lagen van de Genkse bevolking, met bijzondere aandacht voor groepen die minder met elkaar in contact komen: jongeren, senioren, nieuwkomers en neurodiverse mensen. Het doel is het bestrijden van eenzaamheid, aanscherpen van vaardigheden (zoals taalkennis, samenwerking en organisatie), het bieden van toegang tot een groene omgeving en de creatie van kunst in een informele context. Om dit te realiseren werken we op twee manieren. Enerzijds scheppen we kaders waarbinnen de doelgroepen vanuit hun eigen talenten en/of wensen invulling geven aan de werking, om een gevoel van mede-eigenaarschap en verantwoordelijkheid te creëren. Dit kan bijvoorbeeld door workshops te organiseren in kunst (schilderen, tekenen, knutselen), tuinieren (het zaaien, planten en onderhouden van kruiden) of culinair (kookworkshops met kruiden uit de Marokkaanse, Turkse of Italiaanse keuken). Anderzijds willen we interactieve workshops aanbieden door professionele makers (bv. smartphone fotografie, land art en landschap schilderen) of experts op gebied van ecologie en botanie (bv. eetbare of geneeskrachtige kruiden).
Mounir E.
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Staelengoed(e) connections...
Oprichting van een verbindingshuis in de nabijheid van Stalenstraat om de nauwere samenwerking tussen handelaars, bewoners, verenigingen en instanties te stimuleren en ondersteunen. Het verbindingshuis kan je aanschouwen als een soort van helpdesk voor en schakel tussen de bovenvermelde doelgroepen. Het is actief op diverse vlakken: handel, wonen, milieu, kunst, dierenwelzijn en diverse meer met als gemeenschappelijk doel de ondersteuning en uitbouw van de regio Stalenstraat / Vallei van Werelden. Het verbindingshuis wordt gestuurd vanuit de handelsvereniging Stalenstraat en biedt ruimte voor oplossingsgerichte opleidingen, workshops, meetings, infosessies, diverse activiteiten en (kleinere) events. Het is de bedoeling om in het jaar 2023 de inleidende activiteiten van 2022 te intensifiëren en verder uit te bouwen. Daarvoor is er een multifunctionele locatie nodig in de bovenvermelde regio (Stalenstraat / Vallei van Werelden). Staelengoed(e) connections leiden tot een groter geheel en gevoel van samenhorigheid, hetgeen de dag van vandaag onvoorstelbaar belangrijk is. Samen uit, samen thuis, samen sterk op een Staelengoede manier dus… P. Gybels VHS Stalenstraat VHH Hoevenzavel
Peter G.
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Wijk zaalvoetbal ploeg Genk Zuid
Helaas is er weinig aan vrijetijdsaanbod in Genk Zuid voor jongeren. Met het oog op talentontwikkeling en verbinding zouden wij graag een zaalvoetbalploeg oprichten. Op deze manier willen wij de jongeren van Sledderlo en Kolderbos bereiken. Ook willen wij een aanbod voorzien voor de jeugd. Door op regelmatige basis trainingen te organiseren. Wij geloven in de talenten van onze wijken en zouden graag mee in een competitie stappen om zo onze jongeren te versterken in hun eigen kunnen.
Ismael Y.
0 11
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - SHIKARI LABORATORIUM
SHIKARI - COLLECTIEF SCHREEUWT, SLAAT, KRUIPT, SLAMT, RAPT, DANST EN SCHRIJFT IN DE TAAL WAARIN DE MAKER BEGREPEN WIL WORDEN. ELKE DEELNEMER VAN HET COLLECTIEF VERTELT ZIJN VERHAAL MET ZIJN TALENT EN WORDT GELOKT NAAR HET EXPERIMENT. DE WRIJVING ZORGT VOOR DE HITTE EN DE VONK VOOR HET LICHT. DE LES DIE WE LEREN DANKEN WE AAN ONSZELF. SHIKARI brengt Genkse jonge mensen vanaf 12 jaar vanuit verschillende subculturen met verschillende levensstijlen samen die minder gemakkelijk in aanraking komen met kunst, kunstonderwijs of hoger onderwijs in het algemeen, maar die zich artistiek willen ontwikkelen. In het creatieve proces staan de eigenheid van elke deelnemer, de culturele mix en de zoektocht naar bredere en nieuwe uitdrukkingsvormen centraal. SHIKARI LABORATORIUM gaat hiervoor nauwe samenwerkingen aan met verschillende kunstenaars en organisaties. Het project wordt dus vooral met vrijwilligers en in vorm van co-producties uit de grond gestampt. Ateliers op zondag waarin de deelnemers in verschillende groepen werken rond bepaalde thema’s. Elk atelier vertrekt vanuit vaardigheden van de deelnemers, begeleid door specifieke begeleiders voor theater, tekst, dans, beatbox, beeld, decor, ... Eerst werken de deelnemers in kleine groepjes, waarna ze samen aan een gemeenschappelijke prestatie werken. Er is altijd een toonmoment op het einde van elk atelier. Intensieve workshops en thema-specifieke werkweken rond bepaalde thema’s die openstaan voor alle deelnemers en begeleiders.
Gökhan G. van SHIKARI
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - De Langste Spaghetti
Genk bruist van het talent. Talent voor wetenschap, muziek, taal, cultuur, kunst... Maar ook culinair talent heeft Genk in overvloed. Ik stel jullie mijn idee voor: De Langste Spaghetti. Om het talent, enthousiasme en motivatie van de Genkenaren te vieren maken we met heel Genk de langste spaghettisliert ter wereld. We maken een spaghettisliert van 3600 meter lang die door alle straten en wijken van Genk reist. De gigantische pasta zal niet alleen de mensen van Genk samenbrengen, maar ook op een symbolische manier alle wijken verenigen. Alle Genkenaren dragen op hun manier hun steentje bij, jong en oud. De sliert zal gemaakt worden op één dag tijd. Tijdens het maakproces volgt een stoet van dansers, muzikanten en kunstenaars de sliert tot zijn eindpunt. Dit wordt allemaal gedocumenteerd door videomakers uit Genk. Op het einde van de dag wordt de sliert in stukken gesneden en geniet heel Genk van een heerlijke pasta. --------------------------- Dries Lenaerts
Dries L.
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - enchanté - hartelijke plekken
Enchanté is een netwerk, ontstaan in het Gentse burgerbudget . Een netwerk dat mensen verbindt , hartelijke plekken zichtbaar maakt, uitgestelde koffies, maaltijden en bedden aanbiedt . Het netwerk heeft ondertussen ook Limburg bereikt . Sint Truiden en Tienen zijn al vertrokken. Bij Muna ontvangen we nu al heel veel steun en hulp van lieve handelaren en ondernemers. Samen met hun willen we nog een stapje verder gaan om Genk ook op de ' warme netwerk ' kaart te zetten en vooral om op deze laagdrempelige manier mensen te helpen en zo zorgzaam met elkaar om te gaan. Het voordeel om bij hun netwerk aan te sluiten is dat ze al veel ervaring hebben en ze ons mee op weg kunnen nemen en dat ze ons kunnen ondersteunen om het netwerk verder uit te rollen. Het burgerbudget kan helpen om de het proces op Genk niveau te versnellen. Want er is een sterke communicatie nodig zodat iedereen mee is en we hiermee heel wat impact hebben op dagdagelijkse noden van zowel de gewone burger als mensen met een extra zorg en ondersteuningsnood. muna + compagnons de route
Ilse M. van Muna / Het Steger vzw
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Eat and great
Ieder evenement wordt in deze tijden bediend door foodtrucks. Zelf willen we via een foodtruck mensen van diverse culturen met elkaar in contact brengen via gerechten. Iedereen weet dat eten mensen samen kunnen brengen. Er zijn nog te veel vooroordelen tegen bepaalde culturen en nationaliteiten deze willen we op deze manier wegwerken. In de foodtruck werken leerlingen van verschillende nationaliteiten hand in hand en bereiden ze heerlijke gerechten. De foodtruck kan staan op verschillende evenementen die Genk organiseert (Genk on Stage, de markt, AFF-festival). Voedsel verbindt zelfs over geografische en culturele grenzen heen. We beseffen allemaal dat onze samenleving steeds kleurrijker wordt ook en vooral als het om eten gaat. Integratie is een generatietaak. We willen laten zien dat mensen met verschillende achtergronden samen kunnen leven. De foodtruck zorgt voor verbinding tussen de lessen en het stimuleert de leerlingen op een krachtige manier op enerzijds het gebied van leren en anderzijds loopbaanoriëntatie. De leerlingen zijn namelijk sterk geïnteresseerd in het starten van een eigen zaak. Met de foodtruck leren de leerlingen alle aspecten die horen bij ondernemen, aankoopproces, verkoopproces, bereiden van voedsel, …
Nicky V.
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - 'Mijn' Stadje
Thema kamer Theater gebruikt theater als platform voor talentontwikkeling, maatschappelijke visie en inclusiviteit. We vertellen samen verhalen over het verleden, het heden en de toekomst van onze Genkse leefwereld. Ons verhaal brengt ons meer dan een eeuw terug in de tijd. Het hedendaagse Genk stond voor een tijdspanne vol grote uitdagingen en veranderingen. Om deze verhalen te vertellen richten we ons tot allerlei diverse doelgroepen. Mensen met en zonder beperking, personen met andere culturele of maatschappelijke achtergronden...Theater is samen vertellen, muziek maken, dansen, decoratief ontwikkelen...Op gelijkwaardige basis samen naar voor treden en je talent tonen. Samen een puzzel in elkaar leggen waar elk stuk van belang is. 'Mijn'stadje brengt in het najaar een schouwburg voorstelling. In aanvulling voor en nadien brengen we kleinere theatrale activiteiten die het rijke verleden van Genk in beeld brengen. Speciaal hierin is ons kleding en attributenatelier met aandacht voor herbruikbaarheid van produkten. We starten op in het voorjaar 2023 om in het najaar onze activiteiten ten uitvoer te brengen, uitlopend tot het voorjaar 2024. Voor de invulling en uitvoering stellen wij ons open voor alle Genkse verenigingen en burgers . We gaan voor een mooie, kleurrijke en uitdagende puzzel
Marc B. van TKT Theater
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Vrije teamsportlocatie Boxbergheide
Kinderen en jongeren in Boxbergheide hebben nood aan een plek waar ze veilig in groep kunnen sporten. Voetballen of basketten is een leuke manier om te ontspannen, af te reageren en samen te leren spelen. Er zijn wel voetbalterreinen in Boxbergheide van de voetbalvereniging. Die zijn echter niet geschikt om zomaar eens een balletje te gaan trappen. Basketbalterreinen zijn er ook niet in de onmiddellijke omgeving. Met dit voorstel willen we een ontspanningsplek met voetbal- en basketbalkooi realiseren. Bij voorkeur in combinatie met een veilige fietsenstalling zodat iedereen met de fiets kan komen die veilig achterlaten. Een stel stevige banken voor enkele toeschouwers of om van de wedstrijd te bekomen kan het geheel mooi afronden. De plek moet in de eerste plaats ten dienste staan van organisaties en inwoners van Boxbergheide. Initiatief in samenwerking met Diana Casto en Sebastian Murru die eerder een petitie voor een voetbalkooi indienden.
Jan V.
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

NIET GESELECTEERD - Kolderbos pingpongt
Betonnen pingpong tafels met zitbanken. Als ontmoetingsruimte op het nieuwe plein thv de Hooiweg. Veel sociale controle. Een gezellige plaats voor jong en oud. Daarrond een haag voor de wind, zodat de balletjes niet wegvliegen. Ook dit kan samen met wijkwerking.
Stany N.
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Binnenspeeltuin voor kinderen met een beperking
Wij willen graag een binnenspeeltuin opstarten die volledig is ingericht voor kinderen met een beperking. Wij zijn er van overtuigd dat ook kinderen met een beperking een hele dag plezier kunnen hebben in een speelgelegenheid die volledig is aangepast naar hun noden.
Zahra B.
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Samen sterk voor Pionier en Zwartberg
Project 1: Het Sporttraject Het Sporttraject is een avontuurlijke en leerrijke route die de jongeren zal helpen hun talenten te ontdekken. Hiernaast moet Het Sporttraject ervoor zorgen dat jongeren elkaar beter leren kennen, waardoor ze elkaar kunnen ondersteunen. In deze avontuurlijke en leerrijke route zullen de jongeren voor een bepaalde periode kennismaken met een sporttak. Na de gekozen periode zullen de jongeren samen met de sportcoach de overgang maken tot een nieuwe sporttak. Project 2: De Kunstenaars van Morgen Met dit project willen we graag jong en oud de mogelijkheid geven om hun handen volledig uit de mouwen te steken in de creatieve wereld. Het is de bedoeling van dit project om de toekomstige kunstenaars te helpen hun talenten verder te ontwikkelen d.m.v. workshops. Tijdens deze workshops zullen de deelnemers leren schilderen, resin art maken, keramiek lessen kunnen volgen etc. Project 3: Lezen met de Kids “Lezen met de Kids” is een project dat zich voornamelijk zal focussen op de taalontwikkeling van de leerlingen van de basisschool. Concreet gezien zal er in het project “Lezen met de Kids” een kortverhaal voorgelezen worden door een vrijwilliger aan de leerlingen. Het is de bedoeling van deze voorleesmomenten om de leerlingen te helpen in het beter beheersen van de Nederlandse taal. Bovendien is het de bedoeling van dit project om de leerlingen aan te zetten tot meer lezen.
Kadir Y. van vzw WeForThem
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Loop samen
Loop samen heeft de bedoeling om buurtbewoners en sportclubs in de omgeving van het sint-jozefinstituut Bokrijk samen te brengen op de looppiste van de school. Door gezamenlijk de looppiste een nieuw leven in te blazen met aandacht voor ontmoeting en sport. Het moet een plek worden waar mensen graag komen, waar de buurt kan samenkomen, waar jonge en minder jonge sporters hun talenten kunnen ontdekken.
Koen G.
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - NOMADISCH CULTUURKARAVAAN
Het opzet in dit project is dat ALLE soorten Genkenaren in contact kunnen komen met Creativiteit, Kunst, Cultuur en Gemeenschapsvorming. Met SHIKARI-COLLECTIEF willen we met Genkse kunstenaars, pedagogen, bruggenbouwers en helpende handen vrijwillig dit project van het begin tot einde begeleiden. KUNST en CULTUUR zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen. De Genkse wijken zijn ideale broedvijvers om jongeren en volwassenen professionele begeleiding en de kans te geven om zichzelf creatief te ontwikkelen. In onze werking kunnen De Genkenaren zichzelf tegenkomen en op een laagdrempelige manier in het midden van hun wijk een cultureel kapitaal opbouwen.

 Zijn er persoonlijke blokkades? Dan is de kans groot dat deze ook zullen opduiken in het ATELIER. Iedereen heeft zijn of haar eigen grenzen, die respecteren we. Maar wij zorgen dat men toch de stap zet om zijn of haar innerlijke wereld te ontdekken en ontwikkelen. De ene zal liever schilderen, de anderen schrijven, nog een anderen danst en weer iemand anders luistert graag.

 Op de manier waarop wij SPONTAAN werken, probeert men alle facetten eerst uit en gaat uiteindelijk verder met de kanalen die hij of zij het leukst vindt. CULTUURKARAVAAN is een “THUIS” waar we veilig samenkomen om antwoorden te vinden op verschillende soorten vragen. Ons nomadisch karavaan is op maat van de buurtbewoners en verplaatsbaar.
 Creativiteit en innerlijke ontwikkeling staan centraal in deze “VEILIGE EN HAVEN”... <<<>>> <> <<<>>> <> <<<>>>
Gökhan G. van SHIKARI
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Thaiboks toegankelijk voor jongeren met autisme
Aanpassingen aan onze infrastructuur en opleidingen G-sport ICP Als we over jongeren spreken dan hebben we het over ALLE jongeren. Maakt niet uit welk label je hebt genomen of gekregen. Zoals autisme is niets anders dan dat je meer aandacht nodig hebt van een vertrouwd persoon of team en op jouw eigen ritme jouw ding wil doen. Dit is perfect voor een boxles. Wil je alleen en telkens aan de zelfde boxbal, wil je slaan op jouw eigen ritme, wil je jouw extra energie vrijlaten, wil je hard roepen bij elke boks, wil je met de vertrouwde team samen in team de oefeningen doen, dan ben je bij de juiste sportteam. Niks moet alles kan op jouw eigen ritme. sporters met een beperking in gelijk welke doelgroep die interesse hebben in sport mee te laten doen op hun eigen ritme en noden. Ze kunnen energie vrij geven aan een boxbal welk een eigen buddy is tijdens de training sessies. De techniek wordt op basis van het ICP model verwerkt in de box lessen door de coaches en begeleiders zodat ieder dat op zijn manier kan uitoefenen. Het ICP-move staat voor “Inclusive Colour Picture Move”, welke verschillende methoden te beiden heeft om de techniek in sport aan te leren en plezant te maken.Door met coaches te werken die een herkenningspunt zijn of een voorbeeldfiguur voor de jongeren, gaan ze dan ook sneller meewillen en gehoord voelen. Erkenning is een andere belangrijke aspect in deze jongeren team.
Hoessein A. van Vzw Team ait azzi wts
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Ondernemen start op de schoolbanken!
Unizo Genk wilt het ondernemen in een veel vroeger stadium beginnen te stimuleren. In samenwerking met de Genkse scholen werken wij een stimuleringsformule op basis van workshops en jonge lokale rolmodellen uit om jongeren te prikkelen. In de vorm van een wedstrijdformule geven wij enkele jongeren de kans op een doorgedreven begeleiding en ervaring.
Luca B. van Unizo Genk
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Reporter en speaker bij Radio Internazionale
De bedoeling is jongeren en ook volwassenen een kans te geven om hun creativiteit te uiten via Radio Internazionale. Door eerst een opleiding te volgen en dan ingezet te worden in ons uurrooster. Genk is een tank aan getalenteerd inwoners met een enorm potentieel. Jammer genoeg komt het niet altijd uit. Vaak is er geen opportuniteit of is de drempel te hoog (te duur, te moeilijk bereikbaar, zeer veel concurrentie) om eens te proberen een passie of een interessematerie uit te proberen. In de verschillende succesverhalen van muzikanten, zangers en artiesten uit Genk is altijd een omgeving aanwezig; vrienden die toekijken en hun eigen talent niet kunnen laten zien. Tussen deze jongeren schuilen ook gasten die gedreven zijn door de passie van communiceren, jongeren die technisch aangelegd zijn en andere verborgen talenten hebben. Door aan deze jongeren een kans te bieden om ook te proeven van de communicatie naar groot publiek en dit via de radio, willen wij bij hen hun talenten aanwakkeren en hen motiveren van verder te gaan met eventuele vaardigheden. Wij willen hen ook duidelijk maken dat talent alleen in het leven niet voldoende is en dat er gewerkt moet worden. Dit zou hen ook helpen van zich niet over te geven en gewoon aan het slenteren gaan, maar zich inzetten en werken voor iets te bereiken.
Sergio P. van Radio Internazionale Genk
0 0
lees meer

Talentontwikkeling - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING -  Mobiele discotheek voor jongeren
Mijn doel is meer gelegenheden te scheppen voor jongeren in de wijken van onze stad. Er is geen permanente uitgangsmogelijkheid in Genk. Mijn idee is niet de jongeren ergens laten komen om “uit te gaan” maar het vertier bij hen te brengen. Wat bedoel ik? De jongeren de kans te geven van te dansen in hun wijk. Zij moeten zich niet verplaatsen. Voordeel van deze aanpak? De wijken gaan aantrekkelijker worden voor de jongeren, er komt leven in. Is geen permanent event en dus ook geen overlast. Is een perfect verlengstuk van plaatselijke events. Bijvoorbeeld na een jaarlijkse kermis of braderie. Door de jongeren de kans te geven zich uit te leven en amuseren in hun eigen plek gaan zij ook meer betrokken worden in wat zich in hun wijk afspeelt. Zulke initiatief gaat ook de socialiteit van de wijken bevorderen. Er kan meegewerkt worden met alle realiteiten van de wijk. Hoe ga ik te werk? Ik zorg voor een minimale rijzende installatie. Het moet wel een semiprofessionele uitrusting zijn, beginnende met het minimaal vereiste om een degelijke sound te bereiken dat de aanwezigen kan aanspreken. Ik zorg voor een mobile beschutting tegen wind en regen voor de installatie en ik kan dan zo overal optreden en een sessie draaien. Natuurlijk als er infrastructuur aanwezig en beschikbaar is dan wordt het gebruikt (parochiezalen, feestzalen, kantines, cafés, …).
Maicol s.
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 37 bijdragen