Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Talentontwikkeling - ideeën

Hier vind je de ideeën rond thema talentontwikkeling die verder uitgewerkt konden worden tot een volwaardig project.

37
11

Deze ideeën werden ingediend

PROJECT IN ONTWIKKELING - Thaiboks toegankelijk voor jongeren met autisme
Aanpassingen aan onze infrastructuur en opleidingen G-sport ICP Als we over jongeren spreken dan hebben we het over ALLE jongeren. Maakt niet uit welk label je hebt genomen of gekregen. Zoals autisme is niets anders dan dat je meer aandacht nodig hebt van een vertrouwd persoon of team en op jouw eigen ritme jouw ding wil doen. Dit is perfect voor een boxles. Wil je alleen en telkens aan de zelfde boxbal, wil je slaan op jouw eigen ritme, wil je jouw extra energie vrijlaten, wil je hard roepen bij elke boks, wil je met de vertrouwde team samen in team de oefeningen doen, dan ben je bij de juiste sportteam. Niks moet alles kan op jouw eigen ritme. sporters met een beperking in gelijk welke doelgroep die interesse hebben in sport mee te laten doen op hun eigen ritme en noden. Ze kunnen energie vrij geven aan een boxbal welk een eigen buddy is tijdens de training sessies. De techniek wordt op basis van het ICP model verwerkt in de box lessen door de coaches en begeleiders zodat ieder dat op zijn manier kan uitoefenen. Het ICP-move staat voor “Inclusive Colour Picture Move”, welke verschillende methoden te beiden heeft om de techniek in sport aan te leren en plezant te maken.Door met coaches te werken die een herkenningspunt zijn of een voorbeeldfiguur voor de jongeren, gaan ze dan ook sneller meewillen en gehoord voelen. Erkenning is een andere belangrijke aspect in deze jongeren team.
Hoessein A. van Vzw Team ait azzi wts
0 0
lees meer
PROJECT IN ONTWIKKELING - Technologiebus (als plek voor leren te coderen)
Genk staat voor de uitdaging haar schoolse achterstand en ongekwalificeerde uitstroom in de arbeidsmarkt drastisch te keren en de bindingskracht van het Genkse onderwijs ten aanzien van Genkse jongeren te verhogen. Coderen en computationeel denken zijn dé vaardigheden van de toekomst. Talentontwikkeling dus! Een codeerschool past ook goed bij het DNA van Genk. ‘Iedereen Genk(t) digitaal’ als platformorganisatie wil die toekomst nu al bouwen., met codeerlessen voor leerlingen door IT-coaches (bedrijfsvrijwilligers) uit het werkveld en studenten ‘lager en/of secundair onderwijs’. We trekken naar Genkse scholen om kinderen te leren coderen na school. Op schoolvrije momenten voorzien we alsook inhaallessen in de STEM-vakken. Het project helpt het vertrouwen te vergroten van jongeren van 7 tot 18 jaar uit (kansarme) milieus en vooral onze Genkse wijken. Centraal in deze aanpak staat onze (electronische) technologiebus, die zal ingezet worden voor verschillende functies en doelstellingen (uitleendienst voor Lego Technics, edu-games, een ontdekkingsbus, mentoring, bijles & ondersteuning, ruimte om wijkgerichte klassen te organiseren, etc..). Deze bus fungeert als rijdend ‘uithangbord’. Het wordt een met manier van spreken een open huis / krachtige leeromgeving waar iedereen zich thuis voelt en waar men samen kan leren. We maken STEM aantrekkelijk binnen de Genkse jongeren (georganiseerd per buurt na de schooluren). Het doel is van elkaar te leren met aandacht voor verscheidenheid.
Kristof S. van Genk in Beweging
0 0
lees meer
PROJECT IN ONTWIKKELING - SHIKARI LABORATORIUM
SHIKARI - COLLECTIEF SCHREEUWT, SLAAT, KRUIPT, SLAMT, RAPT, DANST EN SCHRIJFT IN DE TAAL WAARIN DE MAKER BEGREPEN WIL WORDEN. ELKE DEELNEMER VAN HET COLLECTIEF VERTELT ZIJN VERHAAL MET ZIJN TALENT EN WORDT GELOKT NAAR HET EXPERIMENT. DE WRIJVING ZORGT VOOR DE HITTE EN DE VONK VOOR HET LICHT. DE LES DIE WE LEREN DANKEN WE AAN ONSZELF. SHIKARI brengt Genkse jonge mensen vanaf 12 jaar vanuit verschillende subculturen met verschillende levensstijlen samen die minder gemakkelijk in aanraking komen met kunst, kunstonderwijs of hoger onderwijs in het algemeen, maar die zich artistiek willen ontwikkelen. In het creatieve proces staan de eigenheid van elke deelnemer, de culturele mix en de zoektocht naar bredere en nieuwe uitdrukkingsvormen centraal. SHIKARI LABORATORIUM gaat hiervoor nauwe samenwerkingen aan met verschillende kunstenaars en organisaties. Het project wordt dus vooral met vrijwilligers en in vorm van co-producties uit de grond gestampt. Ateliers op zondag waarin de deelnemers in verschillende groepen werken rond bepaalde thema’s. Elk atelier vertrekt vanuit vaardigheden van de deelnemers, begeleid door specifieke begeleiders voor theater, tekst, dans, beatbox, beeld, decor, ... Eerst werken de deelnemers in kleine groepjes, waarna ze samen aan een gemeenschappelijke prestatie werken. Er is altijd een toonmoment op het einde van elk atelier. Intensieve workshops en thema-specifieke werkweken rond bepaalde thema’s die openstaan voor alle deelnemers en begeleiders.
Gökhan G. van SHIKARI
0 0
lees meer
PROJECT IN ONTWIKKELING - NOMADISCH CULTUURKARAVAAN
Het opzet in dit project is dat ALLE soorten Genkenaren in contact kunnen komen met Creativiteit, Kunst, Cultuur en Gemeenschapsvorming. Met SHIKARI-COLLECTIEF willen we met Genkse kunstenaars, pedagogen, bruggenbouwers en helpende handen vrijwillig dit project van het begin tot einde begeleiden. KUNST en CULTUUR zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen. De Genkse wijken zijn ideale broedvijvers om jongeren en volwassenen professionele begeleiding en de kans te geven om zichzelf creatief te ontwikkelen. In onze werking kunnen De Genkenaren zichzelf tegenkomen en op een laagdrempelige manier in het midden van hun wijk een cultureel kapitaal opbouwen.

 Zijn er persoonlijke blokkades? Dan is de kans groot dat deze ook zullen opduiken in het ATELIER. Iedereen heeft zijn of haar eigen grenzen, die respecteren we. Maar wij zorgen dat men toch de stap zet om zijn of haar innerlijke wereld te ontdekken en ontwikkelen. De ene zal liever schilderen, de anderen schrijven, nog een anderen danst en weer iemand anders luistert graag.

 Op de manier waarop wij SPONTAAN werken, probeert men alle facetten eerst uit en gaat uiteindelijk verder met de kanalen die hij of zij het leukst vindt. CULTUURKARAVAAN is een “THUIS” waar we veilig samenkomen om antwoorden te vinden op verschillende soorten vragen. Ons nomadisch karavaan is op maat van de buurtbewoners en verplaatsbaar.
 Creativiteit en innerlijke ontwikkeling staan centraal in deze “VEILIGE EN HAVEN”... <<<>>> <> <<<>>> <> <<<>>>
Gökhan G. van SHIKARI
0 0
lees meer
PROJECT IN ONTWIKKELING - Wij zijn Genk!
Ah, de goeie ouwe tijd: gebraad in de oven, vader met de krant in zijn fauteuil en buren die de deur platlopen. Toen zat de lokale gemeenschap nog klaar om je op te vangen in moeilijke tijden. Ja vroeger, toen was alles beter. Het is een verleidelijk cliché, sociaal verval en de teloorgang van het buurtleven. Zodra we oud genoeg zijn om enige maatschappelijke evolutie waar te nemen grijpen we terug naar dergelijke doemverhalen. Met de Genkse talentenbank willen we een een aantal doelstellingen realiseren: - In kaart brengen welke talenten allemaal aanwezig zijn in de wijken? Talenten moet je dan ook opvatten als een (super) ruim begrip. - Aanwakkeren van het gemeenschapsgevoel. We vragen dan ook aan iedere Genkenaar om zich minstens één dag per jaar in te zetten voor de lokale Gemeenschap. Reeds velen doen dit (maar dan vaak gekoppeld aan een of andere vereniging), awel laten we dit nu eens doen voor het grote Genk ( groenonderhoud, ontwikkeling nieuw speelplein, kunstwerk maken, timmerwerk, verhalen schrijven, bijles geven, helpen in het rusthuis, school opruimen, dak herstellen, etc..). Ieder met zijn of haar talenten. Alles waardoor de Genkse gemeenschap beter wordt. Akkoord we betalen met z’n allen belastingen, maar wat is nu één dag inzet op jaarbasis? En bedenk je even hoe sterk we hierin als ‘gemeenschap’ vooruit kunnen gaan? 65.000 dagen is immers een equivalent van 350 FTE op jaarbasis. Niet alleen ‘willen’ maar vooral ‘kunnen’ aansluiten krijgt de klemtoon.
Kristof S. van Genk in Beweging
0 0
lees meer
PROJECT IN ONTWIKKELING - Pop-up restaurant in een (herbestemde) Kerk
Nu reizen naar het buitenland voor veel mensen steeds minder en minder evident is, kan je ook in eigen land de rijkdom ontdekken van een andere cultuur. Genk is immers een smeltkroes van culturen , met heel veel goeie moeders die iets kennen van de traditionele keuken. Waarom zetten we deze moeders niet in de kijker? En waarom betrekken we kwetsbare jongeren niet bij dit idee? Op die manier geven we kansen aan vaak groepen van mensen voor wie het niet altijd zo evident is om haar/hun talenten tentoon te spreiden. Ontwijde kerken krijgen de meest uiteenlopende herbestemmingen. Ook restaurants vinden steeds meer hun weg naar religieus erfgoed (cfr. The Jane in Antwerpen). Het idee zou zijn om een pop-up restaurant te beginnen/starten in een kerk die sowieso op het plan stond van herbestemming in Genk? En alsook culinair Genk nog meer op de kaart te zetten. Kijk naar het voorbeeld van de Vennestraat. De wereld in één straat! Ik geloof dat dit ook kan voor de typische traditionele keuken die iedere cultuur kent. Laten we allemaal bvb niet vergeten wat het Turks eethuis Hassan heeft bijgedragen tot de herinnering van velen. Talentontwikkeling in de pure vorm, want de man was een bokser. Of Peppe ? Eten verbindt, en waar kan dit beter dan in een Kerk of Kapel. Aan de buitenkant komt er een ideeën & receptenmuur. Ideeën voor ‘traditionele gerechten’ nog eens onder het stof te halen, en een receptenmuur om het gerecht ook thuis nogmaals te proberen.
Kristof S.
0 0
lees meer
PROJECT IN ONTWIKKELING - Casino Modern > Huis van de Amateurkunsten
In Genk wonen en werken heel wat creatieve geesten! We kénnen er al veel, maar onbekend talent schuilt nog steeds in kelders of zolderkamers… in ateliers van academies of jongerenwerkingen. Dit burgerbudgetproject wil onderzoeken of we van het Casino Modern in Waterschei een Huis van de Amateurkunsten kunnen maken. vzw Kunstenarij wil uitzoeken of het Casino Modern een huis kan worden voor creatieve zielen, jong en oud, individueel of samen... om uitdagingen en verbindingen aan te gaan en hun talenten verder te ontwikkelen. Via dit onderzoeks- en experimenteertraject wil vzw Kunstenarij - begeleid door externen - op zoek gaan naar de haalbaarheid, de wenselijkheid, de zinvolheid en de vorm van een dergelijk Huis van Amateurkunsten. Kunstenarij wil hiervoor het Genkse kunstenlandschap onderzoeken, bevragen en uitdagen. Dit project wordt een open traject dat, participatief en breed opgezet, het Genkse kunstenveld wil betrekken om een rol op te nemen in beheer, organisatie, uitbouw en uitbating van het Casino als een centrum van activiteit en creativiteit, om zo de dynamiek van de stad verder aan te wakkeren. Als onderdeel van deze zoektocht plannen we onderweg ook een aantal open activiteiten die de hand reiken naar collectieven, groepen en individuelen om een creatief en artistiek kennis te maken. Kunstenarij wil tijdens deze project haar werking in het Casino onderbrengen als een uitnodigende gastheer.
Bart S. van Kunstenarij vzw
0 0
lees meer
PROJECT IN ONTWIKKELING - Samen sterk voor Pionier en Zwartberg
Project 1: Het Sporttraject Het Sporttraject is een avontuurlijke en leerrijke route die de jongeren zal helpen hun talenten te ontdekken. Hiernaast moet Het Sporttraject ervoor zorgen dat jongeren elkaar beter leren kennen, waardoor ze elkaar kunnen ondersteunen. In deze avontuurlijke en leerrijke route zullen de jongeren voor een bepaalde periode kennismaken met een sporttak. Na de gekozen periode zullen de jongeren samen met de sportcoach de overgang maken tot een nieuwe sporttak. Project 2: De Kunstenaars van Morgen Met dit project willen we graag jong en oud de mogelijkheid geven om hun handen volledig uit de mouwen te steken in de creatieve wereld. Het is de bedoeling van dit project om de toekomstige kunstenaars te helpen hun talenten verder te ontwikkelen d.m.v. workshops. Tijdens deze workshops zullen de deelnemers leren schilderen, resin art maken, keramiek lessen kunnen volgen etc. Project 3: Lezen met de Kids “Lezen met de Kids” is een project dat zich voornamelijk zal focussen op de taalontwikkeling van de leerlingen van de basisschool. Concreet gezien zal er in het project “Lezen met de Kids” een kortverhaal voorgelezen worden door een vrijwilliger aan de leerlingen. Het is de bedoeling van deze voorleesmomenten om de leerlingen te helpen in het beter beheersen van de Nederlandse taal. Bovendien is het de bedoeling van dit project om de leerlingen aan te zetten tot meer lezen.
Kadir Y. van vzw WeForThem
0 0
lees meer
PROJECT IN ONTWIKKELING - Tesamentuin
Met het BurgerBudget wil vzw The Building een gemeenschapstuin realiseren waar kunst en natuur samenkomen. Naar voorbeeld van de Tate Modern Community Garden in Londen dient de verwilderde kruidentuin als uitvalsbasis en inspiratiebron, om dichterbij de natuur te komen en op een laagdrempelige manier kunst te maken. Een ontmoetingsplek voor verschillende groepen uit alle lagen van de Genkse bevolking, met bijzondere aandacht voor groepen die minder met elkaar in contact komen: jongeren, senioren, nieuwkomers en neurodiverse mensen. Het doel is het bestrijden van eenzaamheid, aanscherpen van vaardigheden (zoals taalkennis, samenwerking en organisatie), het bieden van toegang tot een groene omgeving en de creatie van kunst in een informele context. Om dit te realiseren werken we op twee manieren. Enerzijds scheppen we kaders waarbinnen de doelgroepen vanuit hun eigen talenten en/of wensen invulling geven aan de werking, om een gevoel van mede-eigenaarschap en verantwoordelijkheid te creëren. Dit kan bijvoorbeeld door workshops te organiseren in kunst (schilderen, tekenen, knutselen), tuinieren (het zaaien, planten en onderhouden van kruiden) of culinair (kookworkshops met kruiden uit de Marokkaanse, Turkse of Italiaanse keuken). Anderzijds willen we interactieve workshops aanbieden door professionele makers (bv. smartphone fotografie, land art en landschap schilderen) of experts op gebied van ecologie en botanie (bv. eetbare of geneeskrachtige kruiden).
Mounir E.
0 0
lees meer