Terug naar overzicht

Talentontwikkeling - ideeën

Talentontwikkeling is een breed thema waarmee je vele kanten uit kan gaan. In Genk huist veel talent en dàt willen we zien opborrelen. Heb je een idee om de Genkse talenten te ontwikkelen?

In andere steden en gemeenten werden bijvoorbeeld deze projecten reeds ingediend: huiswerkbegeleiding, ontplooiingskansen aan kansengroepen, bijlessen tegen school-achterstand, workshops aanbieden, strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom, projecten met langdurig werklozen, ...

Deze ideeën werden ingediend