Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

Hier vind je de ideeën rond thema duurzaamheid en klimaat die verder uitgewerkt konden worden tot een volwaardig project.

40
4

Deze ideeën werden ingediend

PROJECT IN ONTWIKKELING - EL JACKSON EDUCATION.
El Jackson Education is een initiatief van Team El Jackson, een team van freestyle voetballers rondom top freestyler Nasser El Jackson waar ook de Genkenaren Younes Ouchen en Abel Bazouz deel van uit maken. De afgelopen jaren startte Team El Jackson o.a. groepen in Tilburg, Veldhoven en Helmond. Gesteund door Team El Jackson zijn Younes en Abel er klaar voor om de positieve energie die uitgaat van El Jackson Education ook in Genk te verspreiden. El Jackson Education staat voor wekelijkse ontmoetingen waarin freestyle voetballers samenkomen met jeugd en jongeren. In de twee uur durende ontmoetingen delen we de voldoening die het geeft om alle mogelijkheden van de bal te ontdekken. De bal is het verbindende element. Jezelf beter leren kennen via de bal? En de bal leren kennen via jezelf? Naast concentratie, toewijding en speelsheid zijn vertrouwen, broederschap en er voor elkaar zijn de basiselementen in onze trainingen. In El Jackson Education draait het om groepsgevoel en de veiligheid die de groep jou biedt. Tegelijkertijd gaat het om jouw unieke plek in de groep en jouw individuele groeiproces. De groep biedt de mogelijkheid om op te gaan in het grotere geheel en tegelijkertijd is er ruimte om gezien te worden. Start van iedere bijeenkomst is de liefde voor de bal en de energie die de bal jou geeft.De theatrale nieuwsgierigheid van Younes en Abel El Jackson en de crew Team El Jackson maakt dat het spelen met de bal niet enkel om techniek en trucjes draait, maar ook om aanwezigheid, bewustzijn van jezelf, de anderen en de ruimte om je heen. Er is ruimte voor experimenteren met beweging en met expressie. De naam El Jackson komt van Mo El Jackson, de broer van directeur Nasser, die zo werd genoemd omdat hij met zijn bal net zo onnavolgbaar, snel en geniaal was als Michael Jackson. Met El Jackson Education wordt zijn creativiteit doorgegeven. Eén van de andere specialiteiten van El Jackson Education is dat er in de wekelijkse trainingen aandacht is voor hoe je jezelf presenteert op social media. Je leert leuke, grappige en stoere filmpjes maken en woorden geven aan wat je samen beleeft.
abdenasser l. van EL JACKSON EDUCATION / TEAM EL JACKSON
0 0
lees meer
PROJECT IN ONTWIKKELING - Reconstructie Motruïne
De motruïne met zijn omliggende waterlopen & moerassen terug herstellen in zijn oorspronkelijke staat. Dit dmv het bronwater, dat langsheen de motruïne doorstroomt naarheen de stiemerbeek, te gaan benutten om de ringgraccht en omliggende vijvers te voorzien van zuiver water. Alsook het Moerrasgebied te herstellen, zodoende we een groot infiltratiegebied creëeren om het fauna en flora van de motten volledige herop te laten leven. Indien mogelijk nieuwe wandel- en knuppelpaden, alsook de ophaalbrug, het fundament van de Motruïne met uitkijktoren te reconstrueren. De buurtbewoners staan er volledig achter. De Motruïne is namelijk het oudste monument van Genk, een stuk erfgoed dat zeker in ere herstelt dient te worden om op die manier dit stuk geschiedenis terug te kunnen geven aan alle bewoners van Genk. Wanneer starten? Zo snel mogelijk. Er is namelijk dringend nood aan extra zuiver water in en omheen de Motruïne. Alle moerraszones en vijvers beginnen stillaan droog te staan wegens de klimaatveranderingen. Hoe gaan we dit realiseren? Het de bedoeling om het zuivere bronwater (500.000 m3/jaar) op een hoger niveau laten instromen in de omliggende vijvers en moerraszones. Vervolgens een nieuw waternetwerk te creeëren dat geregeld wordt dmv sluizen. Er is een bijhorende e-mail doorgestuurd naar info en dhr. Roel Rabijns, met als bijlage een inleidende tekst (worddoc.) en 2 schematische plannen (jpeg). Gelieve dit alsook door te nemen, aub. Alvast bedankt Laszlo Toth & Thomas Roex
Laszlo - Thomas T. van Reconstructie Motruïne
0 0
lees meer
NIET GESELECTEERD - Openluchtzwembad (als verkoeling) in Nomadland
Nomadland wordt uitgebouwd door stad Genk en de bewoners van Zwartberg naar een concept van Koen Vanmechelen. Langs de andere kant streeft Stad Genk ernaar de nieuwe organische ontwikkeling van LABIOMISTA in te zetten als socio-economische hefboom voor de buurt. Op dat snijpunt van doelstellingen is Nomadland gebouwd. Het idee is om in de vijver van Nomadland een hybride openlucht zwembad te bouwen. Iedereen weet (en voelt aan) dat zomers de komende jaren nog heter (en zwoeler ) zullen worden. Klimaatverandering zorgt ervoor dat ‘verkoeiling’ essentieel wordt in de zomer. Water is immers de bron van alle leven. Langs de andere kant hebben vele Genkenaren goeie herinneringen aan het openluchtzwembad van weleer. Ondertussen heeft innovatie ook in deze sector niet stilgestaan. Een hybride zwemvijver is een zwembad en zwemvijver in één. Het ziet eruit als een zwemvijver maar nog innovatiever. Een hybride zwemvijver kan namelijk vanaf dag één verwarmd worden, dit in tegenstelling tot de gewone zwemvijver waarbij twee jaar gewacht moet worden met het verwarmen omdat de plantjes nog te klein zijn en het bacterieel leven in de lava nog te jong is. Kortom, het hele jaar rond genieten én verwarmd zwemmen en dat vanaf dag één. Een functioneel zwemvolume in een zeer natuurlijk ogende vijver. De hybride zwemvijver combineert een hedendaagse vormgeving samen met een biologische vijver. Mogelijkheden/comfort van een traditioneel zwembad zijn binnen handbereik. De natuur doet zijn werk.
Kristof S.
0 0
lees meer
PROJECT IN ONTWIKKELING - NATUUR BE-LEVEN - GREEN COCONS
‘Green Cocons’ willen een positieve impact creëren op mens en natuur. Traagheid en onthaasten als remedie tegen een losgeslagen, hectische maatschappij. Ook binnen de reiswereld is deze beweging in volle opmars. Ze helpt gasten intenser genieten van de tijd, het gezelschap, en de plek waar ze zich bevinden. 'Green Cocons' zetten in op een andere manier van reizen en vrijetijdsbesteding: anders, beter en trager. Het unieke eco-design helpt Genkse gezinnen optimaal verbinden met de natuur én elkaar. In een 'Green Cocons' vertoeven gasten één tot twee dagen in verborgen, niet-kwetsbare natuur vlak bij huis in de Genkse natuur (bv. Kattevennen, Nomadland, bos van klooster van Monfort, etc...). Genkse inwoners ontsnappen er even aan de drukte van het leven en leren opnieuw leven op het ritme van de natuur. Bovendien dragen ze actief bij aan de (her)opbouw van de natuur. Zo plant 'Green Cocons' voor elke boeking een nieuwe boom. Op die manier zorgen 'Green Cocons' en zijn gasten voor een netto groene meerwaarde. Langs de andere kant willen we dit aanbieden aan gezinnen die spijtig genoeg geen dure vakantie meer veroorloven. 'Green Cocons' zijn bovendien enkel te reserveren voor Genkse inwoners. We willen met deze Cocons de waarde van de Genkse natuur in de kijker zetten. In de Cocons leer je terug natuur ten volle te waarderen (via info & green games), kortom een uniek perspectief op 'duurzaam leven'. ps : Cocons zijn trouwens verplaatsbaar.
Kristof S. van Genk in Beweging
0 0
lees meer
PROJECT IN ONTWIKKELING - Energiecoöperatie – Genkse stroom voor het volk.
Mensen delen vaak dezelfde behoeften: voedsel, energie, onderwijs, zorg... Om in die behoeften te voorzien kunnen burgers samen een onderneming runnen: een burgercoöperatie. Samen lokaal schone energie opwekken is eentje die voor velen als ‘individueel gezin/persoon’ onbegonnen werk is. Het 'collectief voorzien' is net de kracht achter onze energiecoöperatie ‘Genkse stroom voor het volk’. De coöperatie wenst in totaal 3600 zonnepanelen (300 gezinnen) te plaatsen op het dak van Genkse inwoners , als proefproject. Deze coöperatie wenst echter als volgt tewerk te gaan: - Binnenkort komt er een nieuwe zonnepalenfabriek binnen Genk (Thorpark), waarom werken we niet met z’n allen samen aan de assemblage van zonnepanelen (naar een model van Mondragon)? Iedereen die wilt genieten van zonnepanelen aan kostprijs werkt belangeloos mee in de keten. Energie is immers een basisrecht. - We gebruiken deze panelen voor onze coöperanten. - Aan kostprijs plaatsen we (de coöperanten) de zonnepanelen op de daken van de mensen (aangesloten bij onze energiecoöperatie). Alle energie die teveel is, delen we met de andere(n). - Om ook te denken aan huurders werken we aan een innovatief systeem. Denk aan een jasje over je dak te leggen dat perfect afneembaar is (wanneer je verhuist). Als dit proefproject goed loopt, kopiëren we dit model in gans Genk. Want de zon is tenslotte van iedereen, en niet alleen van de gegoeden. Kortom we nemen ‘energie’ in eigen (Genkse) handen.
Kristof S. van Genk in Beweging
0 0
lees meer
PROJECT IN ONTWIKKELING - De jongeren en de wijk
Wij zijn jongeren uit de wijk Winterslag. Op dit moment hebben we een zaalvoetbalploeg opgericht met als doel de jongeren te verbinden. We zouden graag een stap verder gaan en het burgerbudget aanvragen voor de ontwikkeling van de jongeren. Middels dit project willen wij de talenten van deze jongeren uitzetten. Met de juiste begeleiding kunnen we er voor zorgen dat ze zich ontplooien door bv workshops te organiseren ivm communicatievaardigheden, hoe ze hun talenten kunnen vertalen in het bedrijfsleven, verantwoordelijkheden geven op sportief en administratief vlak, hen betrekken bij het organiseren van evenementen,… .Wij vinden het belangrijk dat de jongeren het besef hebben van het voorop stellen van doelen en het goed benutten van de tijd. Dit kan in vorm van educatie, eigen ervaringen delen en beroep doen op externe partners. Maar men mag als jongere de focus op studies niet verwaarlozen. Hier willen wij ook in bijdragen door huiswerkbegeleiding aan te bieden, eventueel bijlessen maar dan met ouderlijk toezicht. Dus bereiken we de ouders en de jongeren. Uiteindelijk draait dit ook om solidariteit, samen kunnen we veel meer bereiken. Maar de essentie is om de juiste balans te vinden in het leven. Door middel van talentontwikkeling binnen het sportgebeuren willen wij de jongeren de kans geven om in beweging te blijven. Hiermee maken wij dit toegankelijk voor iedereen, zowel voor kansarme jongens en alsook meisjes. Ongeacht de achtergrond, religie of geaardheid.
Ft W.
0 0
lees meer
PROJECT IN ONTWIKKELING - Belevingscentrum
Wat? Wij dromen van een plek in Genk waar we in samenwerking met andere organisaties kunnen verbinden, sensibiliseren, verkopen, vormingen begeleiden, informeren en ontmoeten. … Dit alles met als rode draad: de hoognodige transitie naar een duurzame samenleving. Op deze plek zal iedereen, die bezig is met thema’s als sociale rechtvaardigheid, duurzame tewerkstelling, eerlijke handel, lokale landbouw, klimaatverandering, armoedebestrijding, voedselverspilling … zijn gading vinden. Mensen kunnen er eten en drinken, praten en genieten; er worden vormingen en lezingen aangeboden; via tentoonstellingen wordt het bredere publiek geïnformeerd; er worden debatten, concerten en filmavonden georganiseerd. Kortom: er valt altijd iets te beleven. Waarom? -We voelen dat er een maatschappelijke behoefte is om samen te komen rond bovenstaande thema’s. Een fysieke plek waar burgers, activisten, producenten en consumenten elkaar kunnen ontmoeten is een zeer laagdrempelige manier om te werken aan een duurzame samenleving. -Als we naar een duurzame samenleving willen evolueren is het belangrijk dat iedereen mee is. We houden bij het zoeken naar samenwerkingen dan ook altijd diversiteit in het achterhoofd en proberen zoveel mogelijk mensen te betrekken, partnerschappen te smeden en met open blik naar onze samenleving te kijken. -Alle partners (klein en groot) die hierin participeren doen dit vanuit hun eigenheid en expertise, zo zorgen we voor kruisbestuiving, innovatie en verbinding!
Gwen S.
0 0
lees meer