Deel op facebook

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

Hier vind je de ideeën rond thema duurzaamheid en klimaat die verder uitgewerkt konden worden tot een volwaardig project.

40
4

Deze ideeën werden ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 40 bijdragen

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Begraafbos
Net zoals een geboortebos zou er ook een begraafbos kunnen zijn. In een al bestaand bos kan je dan een boom uitkiezen waar je graag, in een biologisch afbreekbare urne, zou begraven worden. Geen extra kosten voor een grafsteen of onderhoud, je spaart plaats uit op de kerkhoven. Voor familie ook leuker in een bos wandelen dan op een kerkhof. In Nederland bestaat dit al langer, zou hier in Genk waar zoveel bossen zijn toch realiseerbaar moeten zijn.
Marleen M.
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Hot Spot STIEMERBEEK - VALLEI
Zeecontainer en tuin van Betty omvormen naar rustpunt halverwege de Stiemerbeekvalllei . Binnenste van zeecontainer afwerken tot ontvangst en ontmoetingsplaats .( Reeds aanwezig. Keuken / Frigo / Oven /Microgolf oven . ) Ecologisch terras aan voorzijde. Met in dak , geintegreerde zonnepanelen- overkapping . Algemene opwaardering van de tuin zelf. Ook ECO toilet,annex rietveld . Opwaardering van de tuin zelf . Ecologisch toilet annex rietveld .
Maurice1esdoornboom B. van Vrienden tuin van Betty
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Een uur in de natuur
Met een omgebouwde fietskar (of indien niet haalbaar een kleine aangepaste aanhangwagen) willen we de Genkse wijken bezoeken om er een natuurverbindende activiteit aan te bieden. Deze activiteiten zijn te volgen door ouders/opvoeders samen met hun kinderen enerzijds en anderzijds willen we bestaande jeugdwerkingen bezoeken met onze natuurkar . Voorbeelden zijn ontdekkingstochten in het bos, dierensporen leren lezen, koken met wilde kruiden, natuurspelletjes, survival technieken leren, samen zorg dragen voor de wilde dieren, een opruimactie, vogelsnoepjes maken, natuurknutsels... Het doel is verbinding (zowel met jezelf, de natuur, ouder-kind, andere buurtbewoners) en vanuit deze sterkere verbinding komen tot een natuur-vriendelijkere, duurzamere manier van leven.
Caroline S. van Tfabriek vzw
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Belevingscentrum
Wat? Wij dromen van een plek in Genk waar we in samenwerking met andere organisaties kunnen verbinden, sensibiliseren, verkopen, vormingen begeleiden, informeren en ontmoeten. … Dit alles met als rode draad: de hoognodige transitie naar een duurzame samenleving. Op deze plek zal iedereen, die bezig is met thema’s als sociale rechtvaardigheid, duurzame tewerkstelling, eerlijke handel, lokale landbouw, klimaatverandering, armoedebestrijding, voedselverspilling … zijn gading vinden. Mensen kunnen er eten en drinken, praten en genieten; er worden vormingen en lezingen aangeboden; via tentoonstellingen wordt het bredere publiek geïnformeerd; er worden debatten, concerten en filmavonden georganiseerd. Kortom: er valt altijd iets te beleven. Waarom? -We voelen dat er een maatschappelijke behoefte is om samen te komen rond bovenstaande thema’s. Een fysieke plek waar burgers, activisten, producenten en consumenten elkaar kunnen ontmoeten is een zeer laagdrempelige manier om te werken aan een duurzame samenleving. -Als we naar een duurzame samenleving willen evolueren is het belangrijk dat iedereen mee is. We houden bij het zoeken naar samenwerkingen dan ook altijd diversiteit in het achterhoofd en proberen zoveel mogelijk mensen te betrekken, partnerschappen te smeden en met open blik naar onze samenleving te kijken. -Alle partners (klein en groot) die hierin participeren doen dit vanuit hun eigenheid en expertise, zo zorgen we voor kruisbestuiving, innovatie en verbinding!
Gwen S.
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Moestuin voor leerlingen
De Groeicampus, Reinpad-Gelieren en GO! campus Genk willen een moestuin aanleggen op de Groeicampus en op het domein van Reinpad-Gelieren. De leerlingen van de 3 scholen zullen alle facetten van de moestuin leren. Naast het onderhoud van de moestuin zullen de groenten gebruikt worden om soep en maaltijden te bereiden. De 3 Genkse scholen kunnen deze soep en maaltijden dan aan inkoopprijs aankopen bij de Groeicampus. Door dit project pakken we ook het probleem van lege brooddozen aan.
Nicky V.
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Reconstructie Motruïne
De motruïne met zijn omliggende waterlopen & moerassen terug herstellen in zijn oorspronkelijke staat. Dit dmv het bronwater, dat langsheen de motruïne doorstroomt naarheen de stiemerbeek, te gaan benutten om de ringgraccht en omliggende vijvers te voorzien van zuiver water. Alsook het Moerrasgebied te herstellen, zodoende we een groot infiltratiegebied creëeren om het fauna en flora van de motten volledige herop te laten leven. Indien mogelijk nieuwe wandel- en knuppelpaden, alsook de ophaalbrug, het fundament van de Motruïne met uitkijktoren te reconstrueren. De buurtbewoners staan er volledig achter. De Motruïne is namelijk het oudste monument van Genk, een stuk erfgoed dat zeker in ere herstelt dient te worden om op die manier dit stuk geschiedenis terug te kunnen geven aan alle bewoners van Genk. Wanneer starten? Zo snel mogelijk. Er is namelijk dringend nood aan extra zuiver water in en omheen de Motruïne. Alle moerraszones en vijvers beginnen stillaan droog te staan wegens de klimaatveranderingen. Hoe gaan we dit realiseren? Het de bedoeling om het zuivere bronwater (500.000 m3/jaar) op een hoger niveau laten instromen in de omliggende vijvers en moerraszones. Vervolgens een nieuw waternetwerk te creeëren dat geregeld wordt dmv sluizen. Er is een bijhorende e-mail doorgestuurd naar info en dhr. Roel Rabijns, met als bijlage een inleidende tekst (worddoc.) en 2 schematische plannen (jpeg). Gelieve dit alsook door te nemen, aub. Alvast bedankt Laszlo Toth & Thomas Roex
Laszlo - Thomas T. van Reconstructie Motruïne
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Rustpunt voor fietsers, wandelaar en inwoners
Aan de arbeidsstraat is het laatste volkstuin ( nr68) verlaten en tevens vuilbeld geworden. Daar het licht aan het fiets en wandelpad tussen KRC Genk en Biomista entevens aansluit aan de wijk Zwartberg Zuid.; Heb ik en enkele vrienden het idee opgevat om het in te richten rustpunt voor fietsers en wandelaars en teven als ontmoettingspunt voor inwoners. Met enkele zitbanken en tafels. en eventueel een infobard
Gianmario M.
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Verfraaiing vijver nomadland
Ik zou heel graag de vijver op nomadland willen opknappen ,omdat hij heel verwaarloosd er bij ligt .daar dat nomadland in een mooie en groene zone licht ,en waar heel veel bezoekers komen zou het mooi zijn als deze zou zuiver gemaakt worden .het zou ook een meer waarde zijn voor zowel Biomista als nomadland zoadat ook de mensen rond de vijver kunnen picknicken en ook dat er eventueel modelbouw bootjes er op kunnen varen het zou echt wel een meerwaarde zijn voor zowel de bezoekers en de omwonende hoop dat we eventueel in aanmerking komen dank bij voorbaat Alex
Alex L. van Vzw vrienden nomadland
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Energiecoöperatie – Genkse stroom voor het volk.
Mensen delen vaak dezelfde behoeften: voedsel, energie, onderwijs, zorg... Om in die behoeften te voorzien kunnen burgers samen een onderneming runnen: een burgercoöperatie. Samen lokaal schone energie opwekken is eentje die voor velen als ‘individueel gezin/persoon’ onbegonnen werk is. Het 'collectief voorzien' is net de kracht achter onze energiecoöperatie ‘Genkse stroom voor het volk’. De coöperatie wenst in totaal 3600 zonnepanelen (300 gezinnen) te plaatsen op het dak van Genkse inwoners , als proefproject. Deze coöperatie wenst echter als volgt tewerk te gaan: - Binnenkort komt er een nieuwe zonnepalenfabriek binnen Genk (Thorpark), waarom werken we niet met z’n allen samen aan de assemblage van zonnepanelen (naar een model van Mondragon)? Iedereen die wilt genieten van zonnepanelen aan kostprijs werkt belangeloos mee in de keten. Energie is immers een basisrecht. - We gebruiken deze panelen voor onze coöperanten. - Aan kostprijs plaatsen we (de coöperanten) de zonnepanelen op de daken van de mensen (aangesloten bij onze energiecoöperatie). Alle energie die teveel is, delen we met de andere(n). - Om ook te denken aan huurders werken we aan een innovatief systeem. Denk aan een jasje over je dak te leggen dat perfect afneembaar is (wanneer je verhuist). Als dit proefproject goed loopt, kopiëren we dit model in gans Genk. Want de zon is tenslotte van iedereen, en niet alleen van de gegoeden. Kortom we nemen ‘energie’ in eigen (Genkse) handen.
Kristof S. van Genk in Beweging
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Bibliotheek der Dingen
Iedereen heeft wel spullen of materialen die weinig gebruikt worden. Ook is de aanschaf ervan vaak een investering (bijv. kettingzaag, boormachine, snoeischaar, verticuteermachine …) terwijl je deze materialen maar af en toe nodig hebt. De bibliotheek der dingen is een deelsysteem, met een gereedschap en materialen bibliotheek, door en voor de gemeenschap. Hier kan je spullen doneren, die anderen kunnen gebruiken of je kan er zelf spullen ontlenen. Je krijgt tips rond gebruik, je ontmoet gelijkgezinden, je werkt mee aan een duurzame samenleving. Uiteraard moeten goede afspraken gemaakt worden over onderhoud, over de ontleentermijn, over het gebruik enz. Spullen kopen die je maar één keer per jaar nodig hebt? Zonde van het geld, want je kan ze net zo goed uitlenen bij de 'bibliotheek der dingen'. Goed voor het milieu, goed voor ons sociaal leven én goed voor de portemonnee !
Souliman D.
0 1
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Groene ontmoetingsplek voor onze buurt.
Als bodemburencomité willen we bijdrage tot een groener, veilige plek waar het goed is om te vertoeven en elkaar te ontmoeten. We werken al jaren aan het bevorderen van het samenleven in onze buurt. We willen nu een plek om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. eventueel uitgebreid met een straat-club lokaal.

Inrichting herdenkingshoekje op het einde (pijpenkop) van de Bodemstraat.

Zoals in elke buurt zijn er vreugdevolle, maar ook vele triestige momenten.  Vroeger was het de gewoonte als iemand stierf om met de doodsbrieven rond te gaan en een bijdrage te vragen voor een bloemenkrans namens de buurt. Een gewoonte die stilaan verdwijnt. Toch is er een wens van de buren om de overleden buren ‘niet te vergeten’, ‘waardige en respectvol afscheid te nemen’ en ‘regelmatig te kunnen terug denken aan de vele goede momenten die ‘we als buren samen hebben beleefd’.

Om onze overleden buren te gedenken, willen we een herinneringshoek/gedenkhoek inrichten op het einde van de Bodemstraat. Op deze plaats zouden we regelmatig willen samenkomen voor een gedenkmomentje, bijvoorbeeld op het moment dat de bodemburen hun jaarlijkse fietstocht naar de grot in Zutendaal doen.

Vroeger was de Bodemstraat ter hoogte van de pijpenkop in verbinding met de Wiemesmeerstraat. Omwille van verkeersveiligheid is deze verbinding jaren gelden verbroken en werd de pijpenkop aangelegd. De Bodemstraat werd zo een doodlopende en dus zeer rustige straat.

Er werden wat ‘mijnmateriaal’ langs de pijpenkop geïnstalleerd, maar verder was er geen speciale inrichting van dit stukje openbaar domein. Dit stukje openbaar domein zou zeker fraaier ingericht kunnen worden.

Voorstel:  Groene inrichting van pijpenkop Bodemstraat

Eddy W.
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Het pootjespad
Het pootjespad is een uitgestippelde wandelroute voor mens en hond. Om de gevoelige delen van het natuurreservaat de maten te beschermen, en de wandelaar met hond alternatieve routes aan te bieden met voldoende uitdaging gericht op hun trouwe viervoeter. Ook willen wij hiermee de buurtbewoners van Termien samenbrengen om de stille wegen te ontdekken samen met hun viervoeters en sensibiliseren dat de natuur onze zorg verdient. De natuur is niet alleen belangrijk voor honden maar ook voor de mans, onze fauna en flora, daar moeten we zorg voor dragen.
sabrina a.
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

NIET GESELECTEERD - Zonne energie omzetten in waterstof
Zonnepanelen op de terril kunnen zonne-energie omzetten in waterstof. Er kan een tankstation aangelegd worden om waterstof te tanken voor zowel privé als bedrijven, als ook het openbaar vervoer. Overtollige opgewekte energie kan op het elektriciteitsnet bijgevoegd worden.
Miryam S.
0 1
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

NIET GESELECTEERD - Orde en netheid
In het kader van het milieu zijn er reeds meerdere oplossing aangeboden aan de bevolking om het afval, pvc, papier, metaal enz zo goedkoop mogelijk te brengen naar het containerpark of wordt thuis afgehaald. Daar wringt voor sommigen het schoentje en dumpen ze hun afval allerlei her en der waardoor de echte schuldige hieraan ontsnapt. Hierbij stellen wij voor om al de vuilniszakken enkel via ID kaart aan te kopen zijn. Elk vuiniszak heeft reeds meerdere nummers geprint en deze dus koppelen aan die ID Kaart. Daarmee denken wij dat de echte vervuilers er niet meer tussenuit kunnen. En dus Genk mooier wordt
Piero M.
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Grootste Genkse Gemene Deler
Genk is een snel groeiende stad. Veel nieuwe inwoners houden van het Genkse leven. De Genkse wijken staan sinds lang bekend om goed buurtschap waar lief, leed en veel meer gedeeld wordt. Hoe kunnen we dit unieke samen-gevoel behouden en versterken in tijden van individualisme, polarisering en financiële onzekerheid? Delen is het antwoord! De Grootste Genkse Gemene Deler wil een laagdrempelige toegankelijke app die delen mogelijk maakt in de Genkse wijken. Hoplr (of een ander platform) maakt mogelijk dat buren snel een vraag kunnen stellen aan elkaar: - teveel groenten in de tuin - een babysit nodig - speelgoed dat iemand anders kan gebruiken - een autorit naar … - een ladder voor een klus - iemand die even kan helpen met wat boodschappen Het maakt niet uit, met de Grootste Gemene Deler doen Genkenaren elkaar graag een plezier.
Bart B.
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - elkaar verbinden met textieldraden

wij gaan voor duurzaamheid. de grootste afvalberg is immers textiel. reststoffen krijgen in ons atelier een tweede leven door deze te bewerken en om te vormen tot nieuwe creaties. ons atelier staat open voor iedereen met interesse voor textiel en hierbij ons doel ondersteunen. het aanleren en uitwisselen van handwerken en handwerktechnieken staan centraal. we organiseren regelmatig workshops. een vrijwilliger uit de TEKSTIEL groep opent het atelier en en is de gastvrouw. aanvullend willen we ook workshop-programma's presenteren met interessante begeleiders zoals designers, ontwerpers, kunstenaars uit de buurt om nieuwe technieken te introduceren. we hebben ook oog voor de talenten van de Genkenaren die we ontmoeten in de open ateliermomenten. we werken ook samen opdrachtgevers om creatieve producten te realiseren. de mogelijke opbrengsten vloeien terug naar de basiswerking van het atelier we zijn een open atelier en je kan hier ook tijdens deze handwerken op een eenvoudige en gezellige manier de Nederlandse taal leren. we willen een duurzame werking uitbouwen, ook op vlak van restmaterialen TEKSTIEL is een uniek project in het hartje van Genk centrum waar we iedere inwoner willen verbinden met textieldraden.

RITA V. van vzw TEKSTIEL
0 1
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Een slimme fietsenstalling voor Kolderbos
Een fietsenstelplaats voor de wijk Kolderbos. Veel bewoners van kleine appartementen hebben onvoldoende plaats voor hun fiets. Dit fietsenhok moet mensen aanmoedigen om de fiets te gebruiken. Met zonnepanelen zorgen we dat er ook electrische fietsen aangesloten kunnen worden. Met die electriciteit kunnen we ook een info paneel met informatie over de wijk en onze stad bieden en overdag gratis wifi. Ons idee is dit te doen vlak bij een bushalte bijvoorbeeld op Hommelheide. We willen hier heel de wijk bij betrekken. Deze plaats kan ook gebruikt worden om te leren fietsen, reparatie atelier enz. Güngor Alper helpt zeker mee. We proberen dit project samen met andere wijkpartners op te zetten: Europaschool, Moskee, Gigos, wijkcentrum, ...
Stany N.
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Duurzaam omgaan met ( regen) water
De bedoeling is om regenwater om te vangen van de garages in de wijk Kolderbos. Uitbreiding is op termijn is altijd mogelijk. De bewoners en stadsdiensten zouden op hun beurt gebruik kunnen maken van het gerecupereerde regenwater. Het water kan gebruikt worden voor allerlei zaken: tuin, auto wassen, etc. De bedoeling is om te werken met een drukkraan om verspilling tegen te gaan. Aan het wijkcentrum van Kolderbos staat een voorbeeld dat al in de praktijk is uitgewerkt. Team Kolderbos
Piero M.
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

NIET GESELECTEERD - Laagstam geeft lichtinval en warmte
In Kolderbos zijn er al geruime tijd signalen over de bomen. De hoogstam bomen zorgen voor beperkingen in het kader van lichtinval en warmte. Ook wij vinden bomen in onze straten belangrijk! Maar we zouden eerder opteren voor laagstam bomen. Deze zetten de voordelen van bomen extra in de verf. Team Kolderbos
Piero M.
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Kinderen helpen ouders klimaatvriendelijk te zijn.
Via jeugdvereniging de kinderen helpen, met eenvoudige metingen en kleine toepassingen, om te gaan met energie, water, afval enz.. . Ze kunnen hun ouders dan helpen om klimaatvriendelijk om te gaan met energie, water en afval.
Jan V.
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Thuiskomen in de Wildernis
Op een mooi plekje in een niet al te kwetsbaar stukje natuur willen we graag enkele basisvoorzieningen (water, een afdak en een vuurplek) installeren om daarna op die plek natuurworkshops te organiseren. We denken aan bosbaden, het bos beleven met al je zintuigen, bushcraft (veilig leren werken met een mes, primitief vuur leren maken, zagen, klieven, wildplukwandelingen, primitief koken op vuur,... De workshops kunnen aangeboden worden aan klassen, jeugdbewegingen, kwetsbare groepen, ouders met hun kinderen, verenigingen, enz...Indien mogelijk wordt het een natuurplekje in combinatie met een erkende bivakzone zodat er ook voor 1 nacht primitief gekampeerd kan worden. Zo kunnen Genkenaren via vertraging en intens contact met de wildernis terug voeling krijgen met de natuur, ervaren hoe ze er deel van uitmaken en alle positieve effecten die een natuurlijke omgeving op de mens heeft ervaren (minder stress, minder depressieve gevoelens, beter sociaal contact, meer zelfvertrouwen en probleemoplossingsvaardigheden.... zie o.a. het boek "over groen en gezondheid, wat zeggen wetenschappelijke studies ons over de voordelen van natuur".
Caroline S. van Tfabriek vzw
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Coöperatieve winkel van, voor en door Genkenaren
Genk is een bijzondere stad, met een grote multiculturele en sociaal-economische diversiteit. Dit zorgt voor allerlei maatschappelijke uitdagingen. Eén daarvan is gezonde voeding. Elke Genkenaar zou ten allen tijde toegang moeten hebben tot gezonde en duurzame voeding; seizoensgebonden en vers; lokaal geteeld of fairtrade ingekocht. Daarom dromen wij van een coöperatieve winkel, waarbij eters en telers mede-eigenaar zijn en mee beslissen over de koers van de winkel. Een project gedragen door burgers die een alternatief willen, burgers die willen weten hoe hun eten geproduceerd is, waar het vandaan komt en of het eerlijk betaald is, burgers die willen dat voedselproductie rekening houdt met milieu en dierenwelzijn, burgers die voedselverspilling willen tegengaan… Deze winkel kan een ontmoetingsplek worden voor alle Genkenaren: hier wordt gehandeld, gewerkt, geproefd, ontmoet en uitgewisseld. Op deze manier verbinden we Genkenaren met elkaar en met onze lokale economie. Zo dragen we zorg voor onze toekomstige generaties. Een coöperatieve winkel. Van, voor en door Genkenaren!
Souliman D.
0 1
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Gedeeld plezier is dubbel plezier
Sharing is caring. Gedeeld gebruik is plezanter, goedkoper en duurzamer. Als we spullen kunnen delen, moet niet iedereen ze zelf aankopen. Dat voel je in je portefeuille en bespaart je plaats. Iedereen kent de bieb, maar ook speelgoed, baby-spullen en een auto kan je tegenwoordig delen met je buren. Met een babbeltje erbij leer je ook jouw gemeenschap beter kennen. Tegelijkertijd help je de natuur een handje, want alles wat je deelt, moet niet extra geproduceerd worden. Win, win, win. Wij willen de mogelijkheden voor gedeeld gebruik tussen buren in Genk graag uitbreiden. Sinds dit jaar kan je al spelletjes spelen en lenen bij Speel’Bieb Genk in het centrum. We zouden de toegankelijkheid daarvan willen verhogen door het opzetten van satelliet-locaties in verschillende buurten waar mensen speelgoed kunnen ophalen en terugbrengen. De locaties voorzien we van speelgoed via duurzaam vervoer: met een elektrische bakfiets of een deel-auto. Die vervoersmiddelen willen we op hun beurt ook weer delen met de buurt via een platform dat goedkoop delen tussen buren mogelijk maakt. Momenteel is het aanbod deel-fietsen en deel-auto’s zeer beperkt en/of te duur voor veel mensen in Genk. Daar willen we zo verandering in brengen. En waarom daar stoppen? Er zijn reeds 34 ‘babytheken’ in Vlaanderen, plekken waar je makkelijk en goedkoop babyspullen kan lenen. Limburg hinkt achterop met slechts twee babytheken (Pelt en Heers). Zou het niet super zijn als er ook eentje in Genk zou komen?
Doris V. van vzw OKAPI RRR
0 0
lees meer

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - EL JACKSON EDUCATION.

El Jackson Education is een initiatief van Team El Jackson, een team van freestyle voetballers rondom top freestyler Nasser El Jackson waar ook de Genkenaren Younes Ouchen en Abel Bazouz deel van uit maken. De afgelopen jaren startte Team El Jackson o.a. groepen in Tilburg, Veldhoven en Helmond. Gesteund door Team El Jackson zijn Younes en Abel er klaar voor om de positieve energie die uitgaat van El Jackson Education ook in Genk te verspreiden.

El Jackson Education staat voor wekelijkse ontmoetingen waarin freestyle voetballers samenkomen met jeugd en jongeren. In de twee uur durende ontmoetingen delen we de voldoening die het geeft om alle mogelijkheden van de bal te ontdekken. De bal is het verbindende element. Jezelf beter leren kennen via de bal? En de bal leren kennen via jezelf? Naast concentratie, toewijding en speelsheid zijn vertrouwen, broederschap en er voor elkaar zijn de basiselementen in onze trainingen.

In El Jackson Education draait het om groepsgevoel en de veiligheid die de groep jou biedt. Tegelijkertijd gaat het om jouw unieke plek in de groep en jouw individuele groeiproces. De groep biedt de mogelijkheid om op te gaan in het grotere geheel en tegelijkertijd is er ruimte om gezien te worden. Start van iedere bijeenkomst is de liefde voor de bal en de energie die de bal jou geeft.
De theatrale nieuwsgierigheid van Younes en Abel El Jackson en de crew Team El Jackson maakt dat het spelen met de bal niet enkel om techniek en trucjes draait, maar ook om aanwezigheid, bewustzijn van jezelf, de anderen en de ruimte om je heen. Er is ruimte voor experimenteren met beweging en met expressie. De naam El Jackson komt van Mo El Jackson, de broer van directeur Nasser, die zo werd genoemd omdat hij met zijn bal net zo onnavolgbaar, snel en geniaal was als Michael Jackson. Met El Jackson Education wordt zijn creativiteit doorgegeven. Eén van de andere specialiteiten van El Jackson Education is dat er in de wekelijkse trainingen aandacht is voor hoe je jezelf presenteert op social media. Je leert leuke, grappige en stoere filmpjes maken en woorden geven aan wat je samen beleeft.

abdenasser l. van EL JACKSON EDUCATION / TEAM EL JACKSON
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 40 bijdragen