Terug naar overzicht

Duurzaamheid en klimaat - ideeën

Voorbeelden van projecten die in andere steden en gemeenten werden  ingediend: samen- en deeltuinen, gevel- en dakgroen, voedselverspilling minimaliseren, voedseloverschotten herverdelen of verwerken, efficiëntere inzet van transport, gedeeld gebruik van gebruiksgoederen, recuperatie van regenwater, restwarmte, etc.

Voorlopig vragen we enkel naar een titel en beschrijving van je idee. Als je al een afbeelding hebt, mag je die zeker toevoegen. In een latere fase, willen we meer en gedetailleerde informatie over je idee (zoals begroting, locatie, eventuele samenwerkingen of partners, resultaten).

Deze ideeën werden ingediend