home-page
Deel op facebook

Inspiratie nodig?

De Burgerbudgetten in Genk zijn weer gestart met een nieuwe campagne en we zouden graag zoveel mogelijk Genkenaren willen motiveren om ideeën in te dienen en verder uit te werken. Want, de stad maak je samen en burgerbudget – projecten hebben de kracht en de mogelijkheid om mensen met elkaar te verbinden. Weet je niet juist waar je inspiratie zou kunnen halen?

Inspiratie uit Genk

In Genk startten we al in 2020 met het Burgerbudget – project, 178 Genkenaren dienden ideeën in én alle Genkenaren konden uiteindelijk kiezen uit 62 projecten om hun stem uit te brengen.

Uit deze campagne kwamen veel inspirerende ideeën naar boven.

Zo was er binnen het thema ‘Klimaat en duurzaamheid’ het project ‘Maai mij wel’ waarin aandacht werd gevraagd voor alternatieve maaiwijzen ( met de zeis) van grasvelden om op deze manier de bijenkolonies en de biodiversiteit te versterken. Ook werd het idee van een coöperatieve winkel geopperd en helemaal uitgewerkt.

In het thema ‘Armoede en sociale ongelijkheid’ kwamen heel wat ideeën naar boven die werkten rond het thema van een sociaal restaurant in combinatie met een laagdrempelig ontmoetingshuis, én er werd ook een project voorgesteld specifiek gericht naar studenten in armoede.

Het thema ‘Talentontwikkeling’ inspireerde veel Genkenaren tot het indienen van ideeën. Zo werd het projectidee gelanceerd om op een laagdrempelige manier een dj – academy uit te bouwen én konden veel Genkenaren al kennis maken het project ‘Digital Optimum’ dat de dgitale kennis bij jonge Genkenaren probeert te bevorderen en hierin wekelijks naschoolse begeleiding en workshops aanbiedt.

Je vindt alle Genkse ideeën en projectvoorstellen uit de eerste Burgerbudget - campagne (2021) terug op onze Archief – pagina.

Inspiratie uit andere steden en gemeenten

Ook in het Brussels gewest ging de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie) aan de slag met deze vorm van actieve burgerparticipatie. Op https://stadspiratie.be/ vind je alle ideeën projectvoorstellen terug die door de Brusselaars voorgesteld werd.

Op https://socius.be/burgerinitiatief/socius-en-burgerinitiatieven/ vind je veel overkoepelde info terug over burgerinitiatieven en het kan je al zeker inspireren om de eerste stappen te zetten.

Op https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/praktijken-burgerparticipatie vind je heel veel praktijkvoorbeelden terug uit diverse Vlaamse steden en gemeenten, niet alleen over de projecten en ideeën zelf maar ook over de manier waarop deze gemeenten met burgerparticipatie aan de slag gaan (Burgerbudget Genk staat er zelf ook tussen 😉 ).

De stad Antwerpen heeft – net als Genk – een eigen platform voor alle Burgerbudget – ideeën en projecten ontwikkeld op https://burgerbegroting.be/ . Op https://burgerbegroting.be/news_items/2732 kan je lezen welke projecten in 2023 allemaal gerealiseerd zullen worden.

Zelf nog inspirerende ideeën online terug gevonden en je wilt dit delen op onze website? Mail ze naar burgerbudget@genk.be !

Deel op facebook