Deel op facebook

Wat is het Burgerbudget?

Het centrale uitgangspunt van het Burgerbudget is dat burgers voorstellen indienen voor hun buurt, wijk of stad en later ook zelf aan de slag gaan om deze projecten te realiseren. De thema’s waarvoor je een project kan indienen zijn: talentontwikkeling, armoede & sociale ongelijkheid, duurzaamheid & klimaat. Een Burgerbudget bedraagt minimum 5.000 euro en maximum 100.000 euro.

De weg van het indienen van een idee tot de uiteindelijke toekenning van het Burgerbudget Genk omvat een heel proces met vaste timing en verschillende stappen:

IDEE

In deze eerste fase is het bedoeling dat alle Genkse burgers hun idee kunnen indienen. In deze fase verwelkomen we ruwe ideeën. Dit betekent dat je idee in deze fase zeker nog niet heel concreet of gedetailleerd uitgewerkt moet zijn. Wat wel belangrijk is dat je idee voor 13 november 2022 moet ingediend worden via dit platform. Als het idee past binnen de voorwaarden kan het in de volgende fases verder uitgewerkt worden.

PLAN

Indien je idee voldoet aan de voorwaarden, heb je nog ongeveer 12 weken de tijd om het verder uit te werken.  Je gaat zelf aan de slag maar voor advies en extra begeleiding kan je te rade gaan bij medewerkers van de stad, je krijgt van ons immers een projectcoach toegewezen én deze keer voorzien we ook workshops en infosessies over projectontwikkeling, administratief en financieel beheer, promotie en communicatie, én we kijken samen met jou of er ook nog andere manieren bestaan om jouw project te ondersteunen.

PROJECT

Na de uitwerkingsfase kan je het definitieve project indienen op het platform. De definitieve deadline om je uitgewerkt project in te dienen is 26 maart 2023. Alle ingediende projecten worden in deze fase ook nog eens nagelezen door de klankbordgroep. Zij bekijken dan ook of de projecten passen binnen het reglement van het Burgerbudget Genk.

STEM

Van 15 mei tot 31 mei 2023 kunnen alle Genkse burgers (vanaf 14 jaar) stemmen op de projecten waar ze het meest in geloven. Iedere Genkenaar kan één keer deelnemen aan de stemming en moet daarbij stemmen op haar of zijn 3 favoriete projecten, 1 stem per budgetcategorie. Stemmen kan eenvoudig op het platform via je naam en ID info.

REALISEER

Nadat de stemmen zijn uitgebracht, wordt het Burgerbudget toegewezen aan de verschillende projecten. Indien jouw project bij de gelukkigen hoort, heb je twee jaar de tijd om je project te realiseren.

Deel op facebook