FAQ

Welke projecten kan ik indienen?

In principe komen alle projecten in aanmerking, mits ze voldoen aan enkele regels. Zo moet het project gerealiseerd worden in Genk; gericht zijn op de Genkenaren en passen binnen één van de drie thema's (armoede en ongelijkheid; talentontwikkeling; duurzaamheid en klimaat).

Voor de exacte voorwaarden, kan je altijd het reglement checken.

Welke projecten passen niet binnen het Burgerbudget Genk?

Projecten die niet ten dienste van de Genkenaren staan of niet verbindend werken, ideeën die niet binnen één van de drie thema's passen (armoede en ongelijkheid; talentontwikkeling; duurzaamheid en klimaat) komen niet in aanmerking. Puur commerciële projecten, privé-projecten of komen ook niet in aanmerking. Ook komen projectvoorstellen die onder de reguliere werking van de projectindiener vallen of die worden ingediend door een vzw met meer dan 2,0 VTE in dienst komen niet in aanmerking.

Voor de exacte voorwaarden, kan je altijd het reglement checken.

Wie kan indienen?

Elke inwoner van Genk (vanaf 14 jaar) al dan niet verenigd in een feitelijke vereniging. Ook kleine vzw's (met maximaal 2 VTE's) die hun maatschappelijke zetel in Genk hebben of hun activiteiten richten op Genkse inwoners.

Voor de exacte voorwaarden, kan je altijd het reglement checken.


Voor wanneer dien je een idee in?

De ideeën dienen ten laatste op 28/02 ingediend te worden. Daarna volgt een ondersteunings- en uitwerkingsfase. Uitendelijk kunnen alle Genkenaren stemmen op de ingediende ideeën. Meer info over het proces dat je idee doorloopt vind je hier .

Wie beslist?

In eerste instantie bekijkt een klankbordgroep van verschillende experten je idee. Zij vergelijken je idee met het reglement en bepalen of het ontvankelijk is of niet (= voldoet het aan de regels rond het Burgerbudget). De lijst van projecten wordt goedgekeurd door het schepencollege waarna de projectindieners hun project kunnen uitwerken. De finale beslissing ligt bij de Genkenaren aangezien zij kunnen stemmen op de definitieve projecten.

Wie zit er in de klankbordgroep?

De klankbordgroep bestaat uit 10 leden. Het zijn externe leden (dus geen stadspersoneel) die Genk en hun uitdagingen kennen en actief zijn binnen verschillende domeinen waaronder de thema's duurzaamheid, talentontwikkeling, armoede en sociale ongelijkheid.

Hoe kan je stemmen?

Als alle definitieve projecten op het platform staan en goedgekeurd werden, kan er gestemd worden. Iedere Genkenaar vanaf 14 jaar mag één keer deelnemen aan de stemming en moet daarbij op 3 verschillende projecten stemmen. Stemmen kan eenvoudig via naam en rijksregisternummer en zal mogelijk zijn vanaf midden juni. De exacte data worden later duidelijk gecommuniceerd.

Wie kan uiteindelijk zijn project uitvoeren?

Na de stemmingsfase, worden de projecten gerangschikt op basis van het aantal stemmen. Die rangschikking wordt nadien nog eens uitgesplitst over de 30 Genkse wijken. Stadsbrede projecten die zich niet richten op een specifieke wijk, worden op dezelfde manier als een wijk behandeld. Het doel is om op die manier projecten over de hele stad te spreiden.
Concreet komt het erop neer dat in iedere wijk het project met de meeste stemmen gerealiseerd kan worden.  Nadat elk eerste project per wijk toegekend werd, wordt telkens het volgende hoogst scorende project per wijk toegekend tot het volledige budget van 1,35 miljoen euro verdeeld is.

Wanneer weten we welke projecten gerealiseerd zullen worden?

Op 1 augustus 2021 maken we bekend welke projecten in 2021 uitgevoerd zullen worden. Hou dus zeker de 3600 (stadsmagazine), de Facebookpagina van Samen Stad Maken en de stad Genk in de gaten!
We sturen ook een nieuwsbrief rond met alle resultaten. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan hier.

Mijn project zal plaatsvinden in verschillende wijken. Wat nu?

Dat kan uiteraard en dat juichen we alleen maar toe. Indien je project zich richt op de hele stad, spreken we van stadsbrede projecten. Dit kan je dan ook duidelijk aangeven bij de omschrijving van je idee. Indien je project zich richt op twee of drie wijken, vragen we je om de wijk aan te duiden waar het merendeel van je activiteiten zal uitvoeren of welke wijk je uitvalsbasis is.

Kan ik meerdere projecten indienen?

Ja, dat kan uiteraard zolang ze voldoen aan alle voorwaarden.  Let wel op, als je voor beide projecten een Burgerbudget toegekend krijgt, zal je wel de tijd en energie moeten hebben om ze beide te realiseren binnen de termijn van 2 jaar.

Ik woon niet in Genk, maar ik heb wel een goed idee voor Genk. Kan ik ook meedoen?

Als je geen inwoner van Genk bent, kan je geen indiener zijn voor een Burgerbudget. Je kan uiteraard wel je project indienen samen met andere Genkenaren.

Mijn idee raakt aan meerdere thema's, kan dat?

Natuurlijk! Het is altijd goed om je idee duidelijk uit te leggen in de omschrijving en de linken naar de thema's expliciet te maken.

Welke kosten komen in aanmerking?

Alle directe kosten die noodzakelijk zijn om het project uit te voeren komen in aanmerking voor het Burgerbudget. Het gaat hier om kosten die rechtstreeks en uitsluitend gelinkt zijn aan het project. Alle kosten dienen achteraf aangetoond te kunnen worden met betalingsbewijzen zoals kassabonnetjes of facturen.