Deel op facebook

FAQ

Welke projecten kan ik indienen?

In principe komen alle projecten in aanmerking, mits ze voldoen aan enkele regels. Zo moet het project gerealiseerd worden in Genk; gericht zijn op de Genkenaren en passen binnen één van de drie thema's (armoede en ongelijkheid; talentontwikkeling; duurzaamheid en klimaat).

Voor de exacte voorwaarden, kan je altijd het reglement checken.

Welke projecten passen niet binnen het Burgerbudget Genk?

Projecten die niet ten dienste van de Genkenaren staan of niet verbindend werken, ideeën die niet binnen één van de drie thema's passen (armoede en ongelijkheid; talentontwikkeling; duurzaamheid en klimaat) komen niet in aanmerking. Puur commerciële projecten, privé-projecten of komen ook niet in aanmerking. Ook komen projectvoorstellen die onder de reguliere werking van de projectindiener vallen of die worden ingediend door een vzw met meer dan 2,0 VTE in dienst komen niet in aanmerking.

Voor de exacte voorwaarden, kan je altijd het reglement checken.

Wie kan indienen?

Elke inwoner van Genk (vanaf 14 jaar) al dan niet verenigd in een feitelijke vereniging. Ook kleine vzw's (met maximaal 2 VTE's) die hun maatschappelijke zetel in Genk hebben of hun activiteiten richten op Genkse inwoners.

Voor de exacte voorwaarden, kan je altijd het reglement checken.


Voor wanneer dien je een idee in?

De ideeën dienen ten laatste op 13/11/2022 ingediend te worden. Daarna volgt een ondersteunings- en uitwerkingsfase. Uitendelijk kunnen alle Genkenaren stemmen op de ingediende ideeën.

Wie beslist?

In eerste instantie bekijkt een klankbordgroep van verschillende experten je idee. Zij vergelijken je idee met het reglement en bepalen of het ontvankelijk is of niet (= voldoet het aan de regels rond het Burgerbudget). De lijst van projecten wordt goedgekeurd door het schepencollege waarna de projectindieners hun project kunnen uitwerken. De finale beslissing ligt bij de Genkenaren aangezien zij kunnen stemmen op de definitieve projecten.

Wie zit er in de klankbordgroep?

De klankbordgroep bestaat uit 10 leden. Het zijn externe leden (dus geen stadspersoneel) die Genk en hun uitdagingen kennen en actief zijn binnen verschillende domeinen waaronder de thema's duurzaamheid, talentontwikkeling, armoede en sociale ongelijkheid.

Hoe kan je stemmen?

Als alle definitieve projecten op het platform staan en goedgekeurd werden, kan er gestemd worden. Iedere Genkenaar vanaf 14 jaar mag één keer deelnemen aan de stemming en moet daarbij op 3 verschillende projecten stemmen (1  project per budgetcategorie). Stemmen kan eenvoudig met je identiteitskaart en zal mogelijk zijn vanaf half mei 2023. De exacte data worden later duidelijk gecommuniceerd.

Wie kan uiteindelijk zijn project uitvoeren?

Na de stemmingsfase, worden de projecten gerangschikt op basis van het aantal stemmen per budgetcategorie.
Concreet komt het erop neer dat per budgetcategorie alle projecten met de meeste stemmen (binnen het voorziene budget in deze categorie) gerealiseerd kunnen worden. 

Wanneer weten we welke projecten gerealiseerd zullen worden?

Op 1 juni 2023 maken we bekend welke projecten in 2023/2024 uitgevoerd zullen worden. Hou dus zeker de 3600 (stadsmagazine), de Facebookpagina van Samen Stad Maken en de stad Genk in de gaten!

Kan ik meerdere projecten indienen?

Ja, dat kan uiteraard zolang ze voldoen aan alle voorwaarden.  Let wel op, als je voor beide projecten een Burgerbudget toegekend krijgt, zal je wel de tijd en energie moeten hebben om ze beiden te realiseren binnen de termijn van 2 jaar.

Ik woon niet in Genk, maar ik heb wel een goed idee voor Genk. Kan ik ook meedoen?

Als je geen inwoner van Genk bent, kan je geen indiener zijn voor een Burgerbudget. Je kan uiteraard wel je project indienen samen met andere Genkenaren.

Mijn idee raakt aan meerdere thema's, kan dat?

Natuurlijk! Het is altijd goed om je idee duidelijk uit te leggen in de omschrijving en de linken naar de thema's expliciet te maken.

Welke kosten komen in aanmerking?

Alle directe kosten die noodzakelijk zijn om het project uit te voeren komen in aanmerking voor het Burgerbudget. Het gaat hier om kosten die rechtstreeks en uitsluitend gelinkt zijn aan het project. Alle kosten dienen achteraf aangetoond te kunnen worden met betalingsbewijzen zoals kassabonnetjes of facturen.

Deel op facebook