Deel op facebook

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

Hier vind je de ideeën rond thema armoede en sociale ongelijkheid die verder uitgewerkt konden worden tot een volwaardig project.

46
4

Deze ideeën werden ingediend

Willekeurig Populair Recent

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Kinderopvang voor noodsituaties

 

Mijn idee is een kinderdagverblijf opstarten in Genk die zich richt op gezinnen die reeds zijn ingeschreven voor een opvangplaats voor hun kind en nog enkele maanden moeten overbruggen omdat er geen plek vrij is voor de gevraagde opstartdatum. Met een systeem van datum inschrijving, gevraagde opstartdatum en toewijzing opvangplaats van een andere opvanginitiatief kunnen deze wachtende kinderen tijdelijk opgevangen worden in de noodopvang. Wij willen ook noodopvang bieden voor gezinnen die omwille van een onvoorziene omstandigheid per direct opvang nodig hebben. Het kan gaan om een plotse verhuis (grote afstand), wijziging gezinssituatie zoals alleenstaande geworden, ...Onze stad kampt met een grote tekort aan opvangplaatsen en willen daarom extra opvangplaatsen creeren. 

Zahra B.
0 1
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - SOS - noodopvang voor huisdieren
Vzw Beestig Bezig krijgt heel wat vragen rond noodopvang voor huisdieren. Er zijn heel wat redenen waarom mensen tijdelijk nood hebben aan opvang voor hun dier. 1. Ze hebben geen netwerk dat hun dier kan opvangen in moeilijkheden. 2. Ze worden onverwachts gehospitaliseerd. 3. Ze verliezen acuut hun woning. 4. Ze zitten in een onverwachte relatiebreuk 5. Ze dienen een langdurig revalidatieprogramma te volgen 6. enz..... De dieren kunnen in zulke situaties vaak nergens terecht. Ze mogen niet mee naar de crisisopvang, het ziekenhuis, het revalidatiecentrum omdat daar geen dieren zijn toegelaten. Ze kunnen niet terecht in het asiel omdat het asiel geen pensionopvang doet. Een klassiek pension is dikwijls ook geen optie omdat de kostprijs vaak te hoog is indien er voor iets langere tijd opvang nodig is. vzw Beestig Bezig wil via dit project graag werken aan structurele oplossingen voor noodopvang van Genkse huisdieren. De vzw wil ook een infodag organiseren voor hulpverleners die werken binnen de thuiscontext van mensen en vaak met dit probleem geconfronteerd worden.
Riet A. van vzw Beestig Wijs
0 1
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Housing Café
Oprichting van een Housing Café door Genks Comité Vluchtelingen. Als vrijwilligers- buddy’s hebben wij veel te maken met kwetsbaren die op zoek zijn naar betaalbare huisvesting. en kwaliteitsvolle huisvesting. Ze worden door de eigenaars, verhuurders en immokantoren niet altijd aux serieus genomen. Mensen met een leefloon krijgen dikwijls geen kans. Het is dus meestal een zeer moeilijke zoektocht waar ze hulp bij nodig hebben. Het Housing Café wil een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn voor de meest kwetsbaren die er niet in slagen op eigen kracht een huurwoning te vinden. Dit Housing café wordt georganiseerd op één centrale plaats , op een aantal vastgestelde dagen per week en er staan computers ter beschikking. Kandidaat huurders uit kwetsbare groepen gaan daar samen met vrijwilligers op zoek naar een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. De vrijwilliger zal de kandidaat-huurder leren hoe hij een woning zoekt. De vrijwilliger is hierin een voorbeeldfunctie en zal de nodige basisvorming krijgen zodat de professionaliteit gegarandeerd is. Via een buddywerking bieden we hen, indien nodig, ook woonbegeleiding aan. Meerwaarde: huisbazen zijn sneller geneigd om te verhuren aan kwetsbare groepen als er een organisatie achter staat en/of een woonbegeleiding volgt als ze inhuizen.  Voor de organisatie van dit Housing Café is er een professionele coördinator nodig. Een betaalde kracht zal het hele proces begeleiden.
Rina S. van Genks Comité Vluchtelingen
0 1
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Iedereen soept
Elke dag gratis soep voor de 15000 scholieren in Genk. Als eerste stap tegen de "lege brooddozen", die moeilijker te vatten zijn dan je denkt. Soep, omdat het een basis is waar je zelf nog iets aan kan toevoegen. Omdat je er gemakkelijk restproducten in kan verwerken. Omdat je het op verschillende manieren kan maken. Omdat er in Genk op verschillende plaatsen keukens zijn die misschien gebruikt kunnen worden (bv. leskeukens die niet voltijds gebruikt worden). Gratis, omdat we geen onderscheid willen maken: je klasgenoten moeten niet weten of je thuis geldproblemen hebt of niet. Maar ook omdat iedereen baat heeft bij een gezonde maaltijd: als maatschappij geven we zo een gemakkelijk voorbeeld. De scholen binnen het Lokaal Overlegplatform Genk hebben al samengezeten en kwamen met dit idee. Uiteraard willen we het laten passen in de andere ideeën die hier al gelanceerd zijn. Maar om zeker op de trein te zitten dienen we het nog eens apart in.
Jan F.
0 1
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Groententuin voor kwetsbaren
Hallo mijn idee is simpel. Een stukje grond waar groenten en fruit geteeld worden door mensen die bijvoorbeeld werkloos zijn of behoren tot een kwetsbare groep van de maatschappij. Op die manier kunnen we inactieve actieveren en/of integratie bevorderen. De opbrengst van de planten gaat dan naar bijvoorbeeld de voedselbank of kan worden verkocht aan lokale horeca. Het stukje grond kan dan eventueel ook gebruikt worden om kleine evenementen te organiseren of om een stukje te reserveren voor een klein wandelpark. Zie ook: https://www.farmgarden.org.uk/oasis-community-centre-gardens-worksop-notts
Tiziano M.
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Welkom in Shopping 3.14
Diversiteit troef in Genk. Zo ook wat betreft de (leer)interesses en (leer)behoeften (Ik wil (sneller) Nederlands leren, morgen een toets voor school en niemand kan me thuis helpen? ik ben wel echt geïnteresseerd in fysica maar ik krijg dit pas over twee jaar, ik begrijp de lesinhoud niet misschien lukt het beter als iemand anders dit uitlegt?...). Shopping 3.14 is dé online (ontmoetings)plaats waar de Genkse jeugd (peuters t.e.m. schoolgaandejeugd) geprikkeld wordt om (bij) te leren wanneer zij dit willen! Het doel van dit alles? - Kinderen goesting geven in leren - Leerkansen vergroten voor iedereen - Intrinsiek leren aanwakkeren. Dit forum is er voor en door Genkenaren. Opgebouwd vanuit vrijwilligers die iets zinnig hebben te vertellen en in samenwerking met Genkse organisaties.
Andy M.
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - let's ukukhuluma
Het project dat ik wil voorstellen heeft als doel verbinding, het reduceren van eenzaamheid, multiculturaliteit in de verf zetten en lokale horeca te ondersteunen. Met als naam let's ukukhuluma: hier gaat het om wekelijkse samenkomsten bij mensen die moeilijk te bereiken zijn, mensen met elkaar te laten verbinden, voor jong en oud,rijk en arm. Gespreksgroepen: Wekelijks een ander onderwerp bijvoorbeeld oorlog,armoede,eenzaamheid,.... Deze worden ondersteunt en voorbereid en op toe gezien dat alle deelnemers zich veilig en comfortabel voelen. Hier worden groepen samengebracht die normaal nooit met elkaar in aanraking komen bv. Mensen van het wzc en van een asielcentrum enzovoort... ​ 1op1 gesprekken: Individuen die niet graag in groep spreken maar toch onderwerpen interessant vinden kunnen samenzitten en elkaar ontmoeten. Deze worden ook ondersteunt door al dan niet vragen aan te bieden om het gesprek niet stil te laten vallen. *Deze gesprekken kunnen in horecazaken georganiseerd worden om zo de lokale horeca te ondersteunen. Voor mij gaat het dan vooral om pijnpunten die onze samenleving aangaan en bijgevolg rechtstreeks impact hebben op ons al individu. Dankzij mijn opleiding en ervaring als occupational therapist heb ik meer dan ooit geleerd dat zinvol handelen het meest doeltreffend is en het meeste geluk brengt. Sana Rguibi
Sana R.
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Één gevuldebrooddoos voor elke kind
Wist je dat er kinderen zijn die niks mee hebben naar school ?! Of soms alleen ongezonden dingen Hier breekt mijn hart van.. Want elke kind heeft toch recht op een gevulde brooddoos. En een gezonden snack... En daar wil ik iets aan doen.! Scholen hebben wel een zicht op wie er nood aan heeft.. . En als wij als stad er voor zouden kunnen zorgen dat deze kindjes ook een lekker luchpakketje hebben !❤️❤️❤️ Een boterham, een stukje fruit.... Met een paar mensen samen werken en er zijn zoveel kindjes geholpen.. 🙏🙏
Shana V.
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Mooi ben ik, al heb ik niet veel maar zelfgemaakt
Zelf kleding maken of vermaken een lapje stof. En je huis inrichten zowel binnen als buiten en dit met 2dehandsspullentjes bv uit de kringwinkel of andere weggeefspullentjes en deze vermaken verven opknappen je kan veel zelf doen. Mensen samenbrengen want iedereen heeft talenten en deze ontplooien zodat iedereen kansen krijgt er zelf mooi uit te zien en ook je huisje dat je gezellig kan aankleden met zelfgemaakte spullentjes. Een koffieke en iets bij zouden we zelf kunnen bakken Mensen uit kansengroepen krijgen de kans zich te ontwikkelen dingen te leren vaardigheden hoe doe ik dit hoe doe ik dat. Er weer bij horen misschien iets willen doen wat je al lang wilde maar nooit de kans toe gehad hebt En wil je kunnen zeggen tegen je vrienden awel dit heb ik zelf gemaakt of zelf opgeknapt dat is toch mooi
Marleen K.
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

NIET GESELECTEERD - Te Ge(n)k voor woorden!
Iedereen maakt wel iets mee. Maar weten we allemaal of we ergens terecht kunnen met onze problemen of vragen? Soms is de drempel ook wel hoog om iemand aan te spreken ivm je problemen of vragen. Om dit een beetje te verhelpen ontwikkelen we een mobiele website en/of applicatie waarmee we als Genkenaar kunnen aangeven hoe we ons gevoeld hebben, voelen of denken te voelen in de toekomst. Dit door simpele tekeningen (gezichten, objecten, ...), zonder al te veel invoer van tekst (want het is te Ge(n)k voor woorden). Zo kan ik anoniem een soort gevoeldagboek bijhouden waar ik na genoeg informatie door het systeem (applicatie) richting/tips kan krijgen hoe ik met mijn problemen kan omgaan. In het begin is het de bedoeling dat we vooral het gevoel van ongelijkheid e.d. opvangen om vervolgens feedback te geven naar de Genkenaren toe welke stappen ze vervolgens, zelf, kunnen ondernemen: - Hulplijn - Verwijzing naar een groep of ontmoetingsmomenten rond bepaalde onderwerpen (binnen Genk) - ... De applicatie kan ook motiverend zijn en de Genkenaren bij positief ingave (bijvb. als een Genkenaar aangeeft zich goed te voelen vandaag), feliciteren, motiveren en aanzetten om het positief te proberen blijven houden.
Yakup K. van Soluute
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Menstruatie-armoede, maandverband voor elke vrouw!
Steeds meer vrouwen hebben geen geld voor maandverband of tampons. Met de stijgende prijzen en de toenemende armoede willen we elke jonge vrouw in Genk maandelijks voorzien van gratis maandverband of tampons. Voor veel vrouwen is de drempel om hulp te vragen veel te groot. Wij willen daarom met ons project in scholen en andere erkende hulpinstanties (Sociaal Huis, CAW, vrouwenopvang,...) gratis menstruatieproducten aanbieden.
Asma B.
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Warme plekken
Door de energie-armoede zitten er mensen thuis letterlijk 'in de kou'. Via een brede samenwerking willen we zorgen voor een netwerk van 'warme plekken'. Deze 'warme plekken' zijn plaatsen waar mensen 'zomaar' in een verwarmd lokaal mogen vertoeven, zonder dat er iets moet. De eerste stap is het oplijsten van reeds bestaande plaatsen (dienstencentra, buurthuizen) en hun openingsuren. Een tweede stap kan zijn: locaties zoeken om het netwerk te verfijnen. Vervolgens: brede bekendmaking, met bijzondere inspanningen om de doelgroep (kwetsbare mensen) te bereiken. Wat misschien ook nog kan (denk met ons mee!): een tas koffie en een kom soep aan democratische prijzen; warme onthaalmensen om deze plaatsen een hart en een ziel te geven ... "Blijf niet in de kou zitten! Kom naar een warme plek!" Want Genk is een warme stad!
Luc H. van Kerk in Genk
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Automaten voor gratis menstruatieproducten
Wij zijn een geëngageerde groep Genkse jongeren die de handen uit de mouwen willen steken om dit project werkelijkheid te maken. In het nieuws merken we de laatste jaren steeds meer gevallen zijn van menstruatie-armoede. Om menstruatieproducten toegankelijker te maken, zitten we met het idee om automaten te plaatsen in openbare ruimtes, toiletten, scholen, etc. Het burgerbudget zou vooral dienen voor de aankoop van automaten en de opstarten van de van de aankoop van menstruatieproducten. In een later stadium zouden we het verder willen zetten in samenwerking met organisaties, jeugdwerkingen en scholen. En eventueel ook te werk gaan met inzamelacties en sponsors. Op deze manier willen we het onderwerp menstruatie-armoede bespreekbaar maken, omdat we merken dat er een taboe rond hangt. Het is iets waar mensen maandelijks mee te maken krijgen. We willen dat mensen zich comfortabel voelen en deze maandelijkse periode zorgeloos kunnen doorstaan. De motivatie en de krachten zijn er, enkel het financiële aspect ontbreekt nog.
Annelies Z.
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - bib on trip
Genk is rijk! Rijk aan diversiteit. In Genk ben je altijd een beetje op reis. Genieten van ovenverse pizza, geurende couscous of à la minute geschroeide stokken. Het kan hier allemaal. Naast proeven van dat culinaire lekkers, kan je in Genk ook een brede waaier aan talen horen. Hier leer je een (stukje) nieuwe taal op straat, bij de bakker, aan de schoolpoort,... Met mijn project wil ik talensensibilisering bij kinderen in de kijker zetten. Ieder kind zou de mogelijkheid moeten hebben om kennis te maken met het rijke taalaanbod in Genk. Ik denk aan een mobiele bib met meertalige (prenten)boeken. (2-12 jaar) De bib kan reizen van school tot school en zo de kinderen, ouders en leerkrachten laten kennismaken met verschillende talen. Misschien zijn er wel ouders die tijd kunnen vrijmaken om te komen voorlezen? Met de juiste ondersteuning (prenten, attributen,...) is elke taal verstaanbaar. Wist je dat het ontwikkelen van een positieve attitude tegenover alle talen een positieve invloed heeft op het welbevinden van alle lerenden?
Nathalie M.
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Insieme 2.0
De basis is op een zeer laagdrempilge manier honger bestrijden. Dit door middel van uitgestelde maaltijden of voeding en een APP . we spreken handelaars aan die mee willen werken aan samen geen honger. Het gaat erom dat de behoeftig mensen een inlog code krijgen van de diensten vb: OCMW,Sint Vincentius of andere. VB: ik ga naar frituur X en koop wat ik nodig heb en zie dat deze meewerkt aan INSIEME (naam dat nog niet vast staat) bij de afrekening zeg ik dat ik 5€ wil bijbetalen voor iemand die honger heeft. de Frituur kan dan via de App aangeven ik heb een frit en een stuk vlees. De behoefstige, die een code heeft ontvangen, ziet via zijn App dat er bij X wat af te halen valt. hij klikt het aan, krijgt een afhaal nr, en begeeft zich ter plaatsen met deze nr. zonder dat iemand merkt dat hij deze geschonken heeft gekregen krijgt hij of zij het pakketje mee. in deze tijd waar online bestellen en afrekenen normaal is valt er niets op en is schaamte gevoel weg. Wat nog Belangrijker is ook de HONGER.
Vincenzo B. van Insieme
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Ruilwinkel Genk
De ruilwinkel is een winkel Is een winkel waar je kleren schoenen jassen speelgoed huisraad enz... Kan binnen brengen en waar je dan samen met een vrijwillegers . Alles gaat nakijken en op basis van de staat van het artikel , krijg je punten of stempels . Waarmee je dan in de winkel andere artikelen kunt meenemen en betaald met de punten of stempels Ook komen er workshops , weggeefpleinen , activiteiten er is altijd een momentje voor een babbel met koffie
Ilse G.
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Zero Waste
De armoede stijgt, meer en meer mensen krijgen het moeilijk om voeding en producten aan te kopen. Dit geldt ook voor voedselinitiatieven. Toch belandt er nog veel voeding in de vuilbak. Met ons Zero-Waste project willen we lokale handelaren en winkelketens stimuleren om voeding te doneren aan initiatieven die zich inzetten voor mensen in kansarmoede. We willen de voeding ophalen en verzamelen het in een depot waar alles eerlijk verdeeld kan worden. Op deze manier gaat iedere Genkse burger zonder honger naar bed.
Malin S. van VZW Zonder Honger Naar Bed Genk
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Een hallo kost je niets!
Dankjewel aan de fietser die mij voor laat, even je hand opsteken om de stoppende chauffeur te bedanken, een vriendelijke hallo tegen de voorbijganger op het voetpad,.... Wat zou Genk een mooi voorbeeld kunnen zijn als iedereen dit zou doen ! Als leerkrachten van de lagere school Mater Dei willen we deze verbinding delen met alle Genkenaren... Affiches maken, flyeren, zelf het goede voorbeeld geven... Wij willen ervoor gaan... Een klein gebaar dat zoveel warmte en verbinding kan teweeg brengen!
Sonja S.
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - waardig begraven van eenzame en arme mensen
De werkgroep Rouwenden Nabij, aangevuld met mensen uit andere levensbeschouwingen, wil voor mensen die arm en eenzaam sterven een waardige begrafenis verzorgen in Genk. Ieder mens die ooit een naam kreeg, heeft recht op een menswaardig afscheid, wat zijn levensweg ook geweest is. Deze mensen krijgen bij hun overlijden dikwijls geen waardig afscheid. Na hun overlijden is er enkel een eenvoudige kist en de begraving op de begraafplaats, zonder aandacht voor wie die persoon was. Wij willen samenwerken met de begrafenisondernemers, het OCMW en met alle verenigingen en diensten die contact hebben met arme en/of eenzame mensen. We zorgen voor een serene respectvolle begrafenis. Vertrekkend vanuit het levensverhaal van de overledene (in de mate dat dit kan), zoeken we naar de juiste symboliek en muziek, met mooie teksten of gedichten, een bloemstuk en vooral, de warme aanwezigheid van een groep vrijwilligers. We gaan op zoek gaan naar mogelijke familie. Veelal zijn zij het contact met elkaar verloren door pijnlijke gebeurtenissen. Op zulk moment van sterven kan een waardig afscheid bevrijdend en verzoenend werken. De voorbije maanden hebben we ondertussen enkele eenzame mensen op een waardige wijze begraven. Dit was een intens gebeuren. We ervaren dat financiële steun noodzakelijk is om nog meer onze doelstellingen te realiseren.
Cecile R. van feitelijke vereniging rouwenden nabij
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Genkse Cultuur huisje
Alle Genkse culturen bijeen voor een babbeltje om culturen te leren kennen. Waarin we een hoekje voorzien voor een eventuele problemen dat we kunnen door verwijzen ,hulp kunnen bieden voor vb invullen van documenten, uitleg,... . Kort uitleg met vele inhoud
Nuzbiye C. van Vzw nazar
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Hulpbehoevende wordt zelfredzame klant in de eigen
Met armoede pak je niet uit!Wie in penibele omstandigheden verkeert, probeert dat zoveel mogelijk te verbergen. Híj/zij doet slechts schroomvol eenberoep op hulp. Om die reden wil de Vincentiusvereniging Genk zichzelf omvormen van hulpverlener tot sociale kruidenier. die transformatie moet ertoe leiden dat hulpbehoevenden zichzelf niet langer zien als steuntrekkers, maar als zelfbewuste klanten. Van groot belang voor hun zelfbeeld, maar ook voor hun daadkracht om zelfredzaam te worden. Bovendien willen we de voorgestelde aanpak in onze gemeente maximaal laten renderen door onze voedselhulp decentraal aan te bieden. We zullen samenwerken met een aantal betrouwbare wijkgebouwen partners. Nu valt het heel wat (kans) arme gezinnen immers zwaar om zich naar de gebouwen van de Vincentiusvereniging te begeven. omwille van schroom, maar ook omwille van transportproblemen. Onze partners zullen in hun wijk fungeren als laagdrempelige antennes. Vincentius levert de nodige voedingsproducten en eventuele noodzakelijke materialen ( bv koelboxen) voor een gevarieerd, gezond en veilig aanbod. De hulpbehoevende wordt zelfredzaam ! Samen doorbreken we de vicieuze cirkel.
Guido V. van Vincentius Genk
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Multicultureel ontmoetingsplaats voor jong en oud
Met de nieuwe start van de vereniging Vrouwenwerking Winterslag en haar nieuw bestuur, dat verhuisd is naar de Noordlaan 137 te Genk, wensen wij deel te nemen aan het project Burgerbudget.Voor het project willen we werken rond een aantal thema’s namelijk talentontwikkeling, armoede en sociale ontwikkeling. Ons idee is om laagdrempelige activiteiten op te starten. Zodat de vrouwen in staat zijn gebruik te maken van de rechten die hun toekomen. Dat zij vol zelfvertrouwen hun leven in eigen handen nemen, zich verbinden met hun leefomgeving en eraan participeren. We zouden ook graag willen samenwerken met partners in de stad Genk en eventueel sprekers uitnodigen rond gezondheid en actuele thema’s(menstruatie-armoede….). We willen ze ook de kans geven om hun talenten te tonen en elkaar onderling te helpen door een aantal workshops te organiseren o.a. koken, naaien , borduren, schilderen en anderen handvaardigheden die misschien ook van nut kunnen zijn in de werkgelegenheden. De multiculturele vrouwenwerking is een ontmoetingsplaats voor jong en oud van alle nationaliteiten over de grenzen van Winterslag. De bijeenkomsten dienen om elkaar te leren kennen alsook om hun noden en behoeftes te polsen in de Genkse wijken. Die ontmoetingsmomenten zijn er voor alle vrouwen, ook voor hun die wegens ziekte, ouderdom of taalbarrière onbereikbaar zijn, om hun zo uit hun isolement te halen en helpen hun plaats vinden in de maatschappij!
Rachida A. van Vzw Multiculturele Vrouwenwerking Winterslag
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - “Boost 4 kids” port kansarmere kinderen in de rug
“ Boost4 kids” port kansarme kinderen in de rug om maximaal te participeren in het dagelijkse leven ! Dankzij een vroegtijdige deductie van reële noden , wilt “Boost4 kids” via een bundeling van pro- actieve concrete acties kinderen helpen hun cirkel van armoede te doorbreken. Doel is de integratie en de ontwikkeling van deze kinderen en jongeren te vergemakkelijken. Alle kinderen hebben immers recht op leefgebied, op een nieuwe boekentas, schoolgerief,een nieuw paar schoenen, volle boterhamdozen, een goede fiets, een verjaardagsfeestje met leeftijdsgenoten, vrijetijdsparticipatie,…. maar helaas, in het huidig dagelijkse leven is dit niet altijd evident ! Daarom willen we onze verantwoordelijkheid opnemen en met de kinderwerking van Vincentius Genk Zutendaal, alsook met netwerkpartners deze kinderrechten maximaliseren en alle kansen geven. Ook de ouders willen we sensibiliseren om effectief mee te ondersteunen!
Guido V. van Vincentius Genk
0 0
lees meer

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - Gelijke kansen en boterhammen voor alle jongeren
Tijdens de middag was ik toevallig in Genk in de lidl op de Weg Naar As, mijn hart brak toen ik jongeren zag wat centjes bij elkaar brengen om iets te kopen voor te eten en drinken. Heel veel jongeren kopen voor hun middagmaal snoep zoals chips en drank wat goedkoop en ongezond is. İk zou graag een paar keer in de week smiddags betaalbare gezonde broodjes willen verkopen voor een kleine prijs, eventueel met vrijwilligers samen. Een gezonde middagmaal is vrij duur en niet alle kinderen kunnen dat betalen wat helemaal niet eerlijk is. Kinderen moeten op school zeker gelijke kansen krijgen. Waar en op welke manier moet nog uitgewerkt worden.
Cennet S.
0 0
lees meer