Deel op facebook
Ontdek het thema

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

PROJECT IN ONTWIKKELING - let's ukukhuluma

Omschrijving van je idee

Het project dat ik wil voorstellen heeft als doel verbinding, het reduceren van eenzaamheid, multiculturaliteit in de verf zetten en lokale horeca te ondersteunen. Met als naam let's ukukhuluma: hier gaat het om wekelijkse samenkomsten bij mensen die moeilijk te bereiken zijn, mensen met elkaar te laten verbinden, voor jong en oud,rijk en arm. Gespreksgroepen: Wekelijks een ander onderwerp bijvoorbeeld oorlog,armoede,eenzaamheid,.... Deze worden ondersteunt en voorbereid en op toe gezien dat alle deelnemers zich veilig en comfortabel voelen. Hier worden groepen samengebracht die normaal nooit met elkaar in aanraking komen bv. Mensen van het wzc en van een asielcentrum enzovoort... ​ 1op1 gesprekken: Individuen die niet graag in groep spreken maar toch onderwerpen interessant vinden kunnen samenzitten en elkaar ontmoeten. Deze worden ook ondersteunt door al dan niet vragen aan te bieden om het gesprek niet stil te laten vallen. *Deze gesprekken kunnen in horecazaken georganiseerd worden om zo de lokale horeca te ondersteunen. Voor mij gaat het dan vooral om pijnpunten die onze samenleving aangaan en bijgevolg rechtstreeks impact hebben op ons al individu. Dankzij mijn opleiding en ervaring als occupational therapist heb ik meer dan ooit geleerd dat zinvol handelen het meest doeltreffend is en het meeste geluk brengt. Sana Rguibi

Kies eventueel een foto, beeld,... om je bijdrage te illustreren (max.1 MB).