home-page
Deel op facebook

Winnaars - categorie grote projecten

Hier vind je alle 9 grote projecten terug die in 2023 een burgerbudget ontvangen.

9
0

Deze projecten werden ingediend

Willekeurig Populair Recent

Winnaars - categorie grote projecten

de Genckenier: Sociale Kruidenier op wielen

De sociale kruidenier is een winkel waar mensen met een lager inkomen inkopen kunnen doen. Deze winkel hebben we met succes opgericht, genaamd ‘De Genckenier’. Cijfers hebben ons geleerd dat 20% van de Genkse inwoners aan een verlaagd tarief inkopen mag doen bij ons. Toch bereiken wij slechts 5% van dit doelpubliek. Dit komt mede doordat de mensen niet tot bij ons geraken omwille van mobiliteitsproblemen (denk aan mensen met een beperking (fysiek/mentaal), mensen die verblijven in woonzorgcentra, etc..). We willen met ons aanvullend project naar de burger toe gaan door middel van een marktwagen (sociale kruidenier op wielen) en dit in samenwerking met de buurtwerking, woonzorgcentra en andere VZW’s die zich inzetten voor maatschappelijke doelen. We komen met onze winkel naar jouw wijk, we gaan naar woonzorgcentra, en plaatsen waar onze doelgroep zich bevindt, zodat iedereen kan genieten van de voordelen waar hij/zij/x recht op heeft.

Malin S. van VZW Zonder Honger Naar Bed Genk
0 0
lees meer

Winnaars - categorie grote projecten

Bokes en soep!

 

Wist u dat een op de drie kinderen in Genk in armoede leven en daardoor vaak geen of onvoldoende voedzaam eten bij heeft op school? Wist u dat er wekelijks 341 brooddozen in Genk niet gevuld geraken? Wij – als bezorgde ouders - dromen van een stad waarin Genkse kinderen zich niet moeten schamen om hun lege brooddoos en vooral dat ieder Genks kind zich met een volle maag kan focussen op ‘kind zijn’. Dat willen we bereiken met ons project BOKES & SOEP.

We willen een systeem uitrollen op alle Genkse scholen waardoor onze kinderen kunnen genieten van een soepmaaltijd en brood. Hierbij wordt brood voorzien via het principe van een coöperatieve bakkerij en soep wordt gemaakt met de groenten die gekweekt worden op Genkse bodem. Door een oproep tot solidariteit en het burgerbudget kunnen we dit verwezenlijken. 

Ieder kind heeft immers recht op een volle maag. Vind je dit ook belangrijk? Wij in ieder geval wel! Stem dus op BOKES & SOEP.

Kristof S. van Genk in Beweging
0 0
lees meer

Winnaars - categorie grote projecten

Mini-stadspark aangrenzend aan de wijken Vlakveld, Kolderbos

Wij willen een groene oase creëren voor jong en oud en een natuurlijke verbinding maken tussen de wijken Kolderbos, Vlakveld, en d'Ierd. Dit door het bos her aan te leggen met een aantal speelattributen van natuurlijke en duurzame materialen. Een deel willen we inrichten als een voedselbos, om mens en natuur te verbinden. Het voetbalpleintje opknappen, picknicktafels en allerlei zitbanken laten plaatsen. Ervoor zorgen dat er voldoende vuilnisbakken zijn voorzien aan de rand van het bos om zo het sluikstorten tegen te gaan. Door de garageboxen voor het voetbalpleintje op te knappen door middel van Street Art graffiti, zorgen we er echter voor dat ook deze plek een thuishaven wordt voor onze jongeren. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen zowel jong als oud: zich veilig voelen en vooral thuis voelen in een duurzame en groene leefomgeving. Zo scheppen we sociale contacten en een verbinding tussen mens, natuur en dier.

Jimmy W.
0 0
lees meer

Winnaars - categorie grote projecten

Buitenspeeltuin voor kinderen met een beperking.

We willen een inclusieve buitenspeeltuin realiseren met bijzondere aandacht voor kinderen met een beperking. De buurtspeelplek is voorzien in de nabijheid van de regenbOog vzw, De Bol, Chiro Don Bosco Zwartberg, Gigos Zwartberg vzw, BKO Pardotje en de Sint-Albertusschool. De buurtspeelplek staat open voor alle kinderen uit de buurt. Een toegankelijk terrein met aangepaste speeltoestellen in een rustige omgeving nodigt uit tot sociale contacten en stimuleert een ontspannen manier van ontmoeten tussen kinderen met en zonder beperking. Inclusie begint bij ontmoeten!

Emmanuel H.
0 0
lees meer

Winnaars - categorie grote projecten

Fietsstation Kolderbos

Een station in Kolderbos, ja je leest het goed. Een kruispunt ter hoogte van Hommelheide waar de bus de fiets ontmoet, waar je je auto parkeert of waar voetgangers even rusten. Ons fietsstation is om fietsen aan te moedigen met reparatie-ateliers, de fietsbibliotheek of fietslessen. En natuurlijk kun je jouw fiets hier veilig en droog opbergen. Of zelf je elektrische fiets opladen, gratis want de zon laadt onze wijkbatterij op. Aan de fietspaal vind je gereedschap om zelf eenvoudige reparaties te doen en een compressor om je banden op te pompen. Met het fietsstation zetten we Kolderbos op de kaart in het Fietsroutenetwerk Limburg. Maar het fietsstation is nog veel meer. Een plaats waar je met het elektronisch wijkbord op de hoogte blijft van alles wat beweegt in Kolderbos. Waar je onder het afdak schuilt of snel even met de gratis wifi online gaat. Een ontmoetingsplaats waar iedereen afspreekt. Samen zetten we Kolderbos in beweging!

Stany N.
1 0
lees meer

Winnaars - categorie grote projecten

Reconstructie Motruïne "NATUUR RESERVAAT STIEMERVALLEI"

MOTRUÏNE “NATUUR RESERVAAT STIEMERVALLEI “ De motruïne, doet het een belletje rinkelen? We nemen jullie mee naar het oudste monument van Genk. Met ons project geven we dit uniek plekje weer de aandacht die het verdient. Zo gaan we de ruïne terug in ere herstellen waarbij we een beleving creëren voor jong en oud, een beleving waarvan je ook nog eens een goed gevoel krijgt, want wisten jullie dat aan de motruïne maar liefst drie waterbronnen ontspringen van wel 1.000.000 m³ zuiver water per jaar!? Door slim te werken met waterpartijen kunnen we nu ook de ringgracht, het moerasgebied rond de ruïne, de omliggende vijvers, de parallelbeek van de stiemerbeek, de Maten en een grote infiltratiezone voorzien van prachtig zuiver water wat de fauna en flora zal doen heropleven. Kortom, ons project streeft ernaar Genkenaren terug te geven wat ze verdienen. Een uniek plekje waar cultuur en duurzaamheid hand in hand gaan.

Laszlo - Thomas T. van Reconstructie Motruïne
1 0
lees meer

Winnaars - categorie grote projecten

Ik kies voortaan zelf wat ik nodig heb!

De Vincentiusvereniging verbetert de kwaliteit en efficiëntie van haar voedselbedeling en evolueert naar een sociale kruidenier. Ze vergroot het aantal aangeboden producten in overleg met de klant die voortaan meermaals per maand inkopen kan verrichten binnen een vooraf vastgelegd budget. Eenvoudig gezegd: de klant krijgt geen vast voedselpakket meer, maar kan zelf producten kiezen zoals in een gewone winkel. Dat verhoogt het welbevinden en de zelfredzaamheid van de klant én leert hem een budget te beheren, want hij mag het toegemeten maandbudget niet overschrijden. Bovendien wil de Vincentiusvereniging op meerdere plaatsen in Genk zorgen voor voedselbedeling. Het mobiliteitsprobleem waarmee sommige klanten kampen, kan op die wijze aanzienlijk verkleind worden. De wijkgerichte werking zal er ook toe leiden dat noden beter opgemerkt worden..

Guido V. van Vincentius Genk-Zutendaal
0 0
lees meer

Winnaars - categorie grote projecten

Casino Modern wordt een Open Kunstencentrum

Casino Modern in Waterschei is een supermooie plek! En kunst is al nét even mooi... vzw Kunstenarij zoekt hoe we die twee elementen kunnen koppelen tot een open Kunstencentrum! We willen een bruisende plek creëren met een constant wisselende stroom van mogelijkheden voor niet-professionele artiesten... ateliers, repetities, workshops, toonmomenten, projecten, evenementen, ... en dat voor alle kunstvormen... beeldende kunst, muziek, film, dans, theater, media, ... Om een gedragen Kunstencentrum te realiseren, stellen we een team samens... denkers en doeners, divers en uit alle kunstdisciplines en Genkse windstreken. Ook jij kan hier bijhoren! Hoe moet dit Kunstencentrum er uitzien? Welke partners stappen mee in? Welke vorm moet het krijgen? Hoe maken we dit leefbaar...ook ná twee jaar? Een levende hub waar de input en de output van zowel gegroepeerde maar zéker ook individuele artiesten en alle zoekenden terecht kunnen. Want kunst inspireert, emotioneert en verbindt mensen!

Bart S. van Kunstenarij vzw
0 0
lees meer

Winnaars - categorie grote projecten

SOS noodzorg voor huisdieren van baasjes in crisissituaties

Ons SOS noodzorg project biedt zorg aan huisdieren van mensen in crisissituaties. We nemen de zorg voor het dier tijdelijk over of gaan ondersteunen aan huis. We vinden het belangrijk dat baasjes zich met een gerust gemoed kunnen laten verzorgen en dat ze achteraf terug herenigd worden met hun geliefde viervoeter. Stem op ons project. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat baasjes en hun beestjes bij elkaar kunnen blijven.

Riet A. van vzw Beestig Bezig
1 0
lees meer