Terug naar overzicht

Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

In andere steden en gemeenten werden bijvoorbeeld deze projecten reeds ingediend: ontmoetingsmomenten organiseren, vrijetijdsbesteding, oprichting van vrouwengroepen, sociale winkels, ...

Deze ideeën werden reeds ingediend