Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

IN PROJECTFASE - wijkjongeren

Omschrijving van je idee

We willen jongeren uit de wijken inzetten als ‘wijkjongere’, een brugfiguur tussen de jongeren in de wijken en alle andere bestaande diensten die zich inzetten voor jongeren (mentale weerbaarheid, sport- en vrije tijd, jeugdwelzijnswerk, …) in Genk. Een wijkjongere kent zijn jongeren uit de wijk, stapt naar hen toe, benadert en stimuleert hen, zet hen aan tot actie en participatie. De wijkjongere blijft in contact met de jongeren via verschillende kanalen (ontmoeting in zijn breedste zin). De wijkjongere kan beroep doen op zijn ‘Team wijkjongeren’ (één of meerdere wijkjongeren per wijk), die dan elk op hun beurt terecht kunnen bij de kernteam om aan de slag te gaan met de signalen (vragen, bedenkingen, onrustheden, …). Het kernteam bestaat uit experten (expertise van jongerencoaches – en/of therapeuten) die structurele intervisiemomenten organiseren en bruikbare tools aanrijken om het team te versterken op vlak van persoonlijke ontwikkeling (kerntalenten, communicatie, assertiviteit, mentale weerbaarheid, etc.). Het team wijkjongeren kunnen permanent terecht bij het kernteam, voelen zich gesteund, erkend en gehoord. Dit project onderscheidt zich van alle andere initiatieven omdat het zeer laagdrempelig is, anonimiteit kan garanderen, waar nodig de jongeren via de wijkjongere kan toeleiden naar een bestaand hulp of ondersteuningsaanbod. Het is een project dat op zeer kort tijd, laagdrempelig hulp en ondersteuning tot bij de jongeren brengt.