Armoede en sociale ongelijkheid - ideeën

IN PROJECTFASE - WIE-KENT-WEEKEND

Omschrijving van je idee

Mijn idee berust een beetje op het principe van het TV programma ARM RIJK met het verschil dat het ook ARM ARM en alle mogelijke sociale combinaties kunnen zijn en dat het géén overnachting moet zijn. Met het uitgangspunt dat men via een platform kandidaten (van liefst verschillende afkomst) kan koppelen om vooral de verschillende culturen en mensen te leren kennen door bv een zaterdag of zondag te vertoeven van 9u tem 17u. Eventueel naar keuze enkel terug te brengen op samen een ontbijt of middagmaal te maken door diegene die zich uitnodigt opstelt. Door enkele foto's , video, PODCAST of korte samenvatting kunnen samenkomsten dan in een positief kader worden bekeken of beluistert maar het uitgangspunt moet blijven om gewoon een afspraak vrijblijvend te organiseren. Gezien de corona maatregelen zou dit nu enkel kunnen via een wandeling of picknick buiten . WIE - KENT WEEKEND is ook het alternatief voor onze buitenlandse vakantie etentjes vermits we de hele wereld keuken in onze Stad hebben. Het plan is dus een PLATFORM te ontwikkelen (intern door ICT stad Genk of extern) waarbij mensen aangeven waarvoor ze open staan én wanneer , het aanwenden van LEEN middelen bv een vertaal apparaatje , digitaal foto/camera toestel (GSM) , GPS tracker om wandelingen te visualiseren ... om deze via een reportage weer te geven op dit PLATFORM. Misschien kan de LUCA SCHOOL hiervoor worden betrokken voor het in beeld brengen van deze ontmoetingen indien de personen in kwestie ervoor open staa