Armoede en sociale ongelijkheid

De wereld in een zakdoek

Wat is het totale bedrag dat je aanvraagt voor je project?

€ 7 045,10

Naam

Feitelijke vereniging Multiculturele Tafel

Wat houdt je project in?

De Multiculturele Tafel is een vereniging die maandelijks sociaal restaurant organiseert om ervoor te zorgen dat maatschappelijk kwetsbare gezinnen ook kunnen genieten van een driegangenmenu voor een voordelig tarief. Het vormt alsook een ontmoetingsmoment om eenzaamheid te verminderen, mensen te ontmoeten en het netwerk uit te breiden. Om deze doelgroep meer te kunnen ondersteunen en een gehoor te geven aan hun noden en signalen wilt de MT maandelijks voorafgaand aan het sociaal restaurant telkens een uur vrijmaken om sessies te organiseren voor de doelgroep. De inhoud van de sessies worden gebaseerd op allerhande noden en signalen van de doelgroep. Er wordt tijdens de sessie gewerkt aan: verkennen van rechten, vrijetijdsbesteding in Genk en workshops/activiteiten op maat v.d. doelgroep. Na elke sessie zullen de deelnemers samenzitten en eten met nieuwe personen aan tafel zodat er kennisgemaakt kan worden a.d.h.v. kennismakingsvragen en zo het netwerk kan uitbreiden.

Met wie of welke organisaties, groepen ga je samenwerken?

Multiculturele Tafel is ontstaan uit een samenwerking met AIF+. AIF+ voorziet nog steeds onze logistieke ondersteuning. De MT wordt gedragen door een vrijwilligersgroep die ook elk actief is in de eigen vereniging. Er is dus reeds een samenwerking met verschillende Genkse verenigingen. Voor dit project willen we meer partnerschappen aangaan met: CAW,Mutualiteit, La Biomista,Portavida,Rap op Stap,ThorPark,.. Ze zullen elk betrokken worden tijdens de sessies door een samenwerking aan te gaan.

Waar gaat je project plaatsvinden?

Stadsbreed (het project is niet toe te wijzen aan één specifieke locatie en vindt plaats in het merendeel van de Genkse wijken)