Armoede en sociale ongelijkheid

waardig begraven van wie eenzaam of arm sterven

Wat is het totale bedrag dat je aanvraagt voor je project?

€ 7.500

Naam

Feitelijke vereniging Werkgroepen 'rouwenden nabij' van Genk-west (de parochies Bokrijk, Boxbergheide, Termien en Winterslag -Heilig Hart en Eventius) en Genk-zuid (de parochies Genk-centrum, Bret-Gelieren, Kolderbos en Sledderlo). Mede-initiatiefneemster Naïma Hamdou, uit Marokkaanse gemeenschap.

Wat houdt je project in?

Vanuit de werkgroep ‘rouwenden nabij’ aangevuld met vrijwilligers van alle levensbeschouwingen willen we personen die arm of eenzaam sterven een waardige begrafenis bezorgen in Genk . Veelal financiert het OCMW wel de begrafenis maar er zijn geen mensen of slechts enkelen aanwezig, er is geen afscheidsceremonie, geen bloemstuk, geen grafsteen … Wij willen deze meerwaarde bieden. We zullen steeds met een aantal personen aanwezig zijn om op een waardige wijze afscheid te nemen. We zorgen voor een dienst, enkele teksten, wat muziek, een bescheiden bloemstuk, steeds rekening houdend met de levensbeschouwing van de persoon. Eenmaal per jaar organiseren we een herdenkingsviering voor al deze overledenen als teken van eerbied en waardering voor ieders leven. Ook willen we een website oprichten voor informatie verspreiding maar ook als virtuele rouwplaats.

Met wie of welke organisaties, groepen ga je samenwerken?

Voor de realisatie van dit project is samenwerking nodig met verschillende eerstelijns organisaties en instanties. We denken o.a het Sociaal huis, rusthuizen, O.C.M.W., wijkmanagers, straathoekwerkers, huisartsen groepen die werken met armen, thuislozen, Sint Vincentius. Ook met de begrafenisondernemers willen we samenwerken. Tevens zullen we vrijwillige medewerkers zoeken via de verschillende gemeenschappen, culturen en verenigingen. Maar ook met dichters of muzikanten (o.a. de kunstacademie).

Waar gaat je project plaatsvinden?

Stadsbreed (het project is niet toe te wijzen aan één specifieke locatie en vindt plaats in het merendeel van de Genkse wijken)