Armoede en sociale ongelijkheid

DAKGOTEN ZUIVER maken tegen BETAALBARE PRIJSDoel

Wat is het totale bedrag dat je aanvraagt voor je project?

€ 8.000

Naam

Vzw Buurtopbouwwerk Winterslag vzw

Wat houdt je project in?

Doel is om 1x per jaar de dakgoot van de oudere of gehandicapte ... buurtbewoner te laten proper maken tegen een gunstige prijs via een groepsaankoop

Met wie of welke organisaties, groepen ga je samenwerken?

Overleg met de Groendienst van Stad Genk (Peter Fabry). Als het project goed lukt in 2de en 4de Tuinwijk, kan het ook uitgebreid worden naar de andere tuinwijken.

Waar gaat je project plaatsvinden?

Op één locatie in Genk