Armoede en sociale ongelijkheid

Kijk in de Wijk

Wat is het totale bedrag dat je aanvraagt voor je project?

64 000 euro

Naam

Vzw De Sfeer

Wat houdt je project in?

“Kijk in de Wijk” is een project ontstaan vanuit het gegeven dat onze vereniging door Covid19 zijn deuren moest sluiten. Het ontmoetingshuis is nog steeds gesloten voor het grote publiek. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om mensen in armoede te bereiken, één van de hoofddoelen van onze werking. De COVID19 maatregelen leggen een zware hypotheek op het leven van iedereen, maar valt nog veel zwaarder voor maatschappelijk kwetsbare mensen. Alhoewel het leven stilaan opnieuw begint op te starten blijven de geldende coronamaatregelen nog steeds enorme drempels creëren in het leven van mensen in armoede… alles digitaal, alles op afspraak, verplichte registratie, dragen van een mondmasker, avondklok… . Voor de kwetsbare doelgroep die wij willen blijven bereiken is net de laagdrempelige aanpak cruciaal. In plaats van nieuwe drempels te creëren moeten bestaande drempels worden weggewerkt.

Met wie of welke organisaties, groepen ga je samenwerken?

OCMW Genk: participant in de werkgroep · Basiseducatie voor de coaching en vormingen van de werkgroep. · Jongerenwelzijnswerking GIGOS in Termien · Buurtwerkers en wijkmanagers Termien, Kolderbos en Sledderlo * CAW Limburg * Lokaal armoedeplatform 'de Armoedetafel'

Waar gaat je project plaatsvinden?

In verschillende wijken in Genk