Armoede en sociale ongelijkheid

Lokale gezonde voedsel garantie (lokaal voedselproject)

Wat is het totale bedrag dat je aanvraagt voor je project?

€ 55.000

Naam

Marko K.

Wat houdt je project in?

Ons project: Door ons Lokale Voedselproject geven we de hulpbehoevenden niet alleen kans op een beter fysiek welzijn, maar ook mentaal door sociale interactie. Er komt een buurtwerking waarbij vrijwilligers samen gaan werken in de buurt voor eerlijke gezonde voedselproductie. Wij willen hierbij ook de jeugd aantrekken met onze tuinen door leuke doe,- en leerprojecten te organiseren. Er is ook plek voor de hulpbehoevenden om als vrijwilliger deel te nemen. Zo kunnen wij ook de mensen uit hun sociaal isolement halen, door ze te betrekken in het lokale voedsel project. Lokaal worden biologische voedseltuinen aangelegd, ontworpen en onderhouden door vrijwilligers en proffesioneel ondersteund. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van braakliggende grond die belangeloos ter beschikking kan worden gesteld door gemeente, bedrijf of privaat. We werken volgens het biologische principe onder andere door permacultuur.

Met wie of welke organisaties, groepen ga je samenwerken?

Stad Genk, OCMW Diverse Scholen Zonder honger naar bed Samenlevings opbouw Voedselbank Genk Never give up weggeefgroep En in de toekomst te bepalen groepen.

Waar gaat je project plaatsvinden?

Stadsbreed (het project is niet toe te wijzen aan één specifieke locatie en vindt plaats in het merendeel van de Genkse wijken)