Talentontwikkeling

Scale up talents & diversity

Wat is het totale bedrag dat je aanvraagt voor je project?

100.000 euro

Wie vraagt het burgerbudget aan?

Zehra O. / vzw in oprichting

Wat houdt je project in?

Met ons project focussen we ons op Genkse jongeren tussen de leeftijd van 15-25 jaar, die in de wijken van Waterschei-Noord wonen en die geen vertrouwen hebben in zichzelf en in de maatschappij en die struggelen met hun eigen identiteit en/of uit balans zijn. Wij willen een bottom-up aanpak realiseren door te werken in 3 fases. Eerst zetten we de eigen ‘ik’ bij deze jongeren centraal en vertrekken vanuit hun verleden, frustratie, leefwereld, cultuur en achtergrond. Vervolgens werken we aan houding, zelfrespect en -discipline, ontdekken ze hun eigen kernkwaliteiten en investeren we in de talentontwikkeling en talentontplooiing van deze jongeren. In de volgende stappen willen we jongeren inspireren en motiveren om hun dromen na te jagen door in te zetten op inspiratiedagen met rolmodellen uit de eigen wijken van Genk, werken naar een langdurige carrière op de arbeidsmarkt en hen ook een positieve kijk te geven op de samenleving én het vertrouwen in de maatschappij (terug) te winnen.

Met wie of welke organisaties, groepen ga je samenwerken?

We hopen samen te werken met T2 campus, Gigos jeugdwelzijnswerk, Straathoekwerkers van Liss, Genkse sportverenigingen, Genkse buurtsport vanuit dienst Sport, Overkop-huis, jongerenwerking van de moskeeën, CAW, onderwijsinstellingen, Werkwinkel, Werkstation, VDAB, Genkse scholen, hogescholen binnen Limburg, Syntra Limburg, werkgeversorganisatie UNIZO, Stebo starterslabo, rolmodellen uit de wijken, Genkse ondernemers, Lokale ondernemingsvereniging en sociaal secretariaatskantoor Liantis.

Waar gaat je project plaatsvinden?

Op één locatie in Genk