Talentontwikkeling

OnderOns

Wat is het totale bedrag dat je aanvraagt voor je project?

100.000,00

Wie vraagt het burgerbudget aan?

Vzw Yadelim Plus

Wat houdt je project in?

Het OnderOns project creëert een ontmoetingsplek voor jongeren met een andere etnisch culturele achtergrond en biedt kansen om talenten te kunnen ontdekken en ontplooien. Een plek waar je elkaar kunt ontmoeten en jezelf kunt ontdekken. Door een structurele atelierwerking aan te bieden en tegelijkertijd in te spelen op de specifieke noden van onze doelgroep, streven we ernaar om onze jongeren sterker en weerbaar te maken. Hierbij hanteren we heel bewust de positieve psychologie als kader en willen we jongeren stimuleren om een groeimindset te vormen. Anderzijds willen we inspelen op de specifieke noden door een aanbod op maat uit te rollen. We willen ontmoeting en verbinding stimuleren en daarnaast een bodem voor talentontwikkeling faciliteren. We vinden het even belangrijk dat jongeren versterkt worden door een breed netwerk. We willen een bruggenbouwer zijn tussen onze doelgroep en bestaande waardevolle initiatieven die zich inzetten voor kwetsbare jongeren.

Met wie of welke organisaties, groepen ga je samenwerken?

Er werd gesuggereerd om contact op te nemen met Gigos en Zehra Özmen. Beide contacten werden gelegd om te bekijken hoe we aanvullend kunnen werken. Voor toeleidingen lijkt ons zeer relevant om Villa Baste, de Jungle, de academie, Chillambas, BibAmbassadeurs, Rondpunt 26, verenigingen van etnisch-culturele minderheden, moskeeën, in Genk gevestigde koepelorganisaties, JAC, OverKop, PEP, Zwiep, stad Genk… en andere spelers te benaderen na goedkeuring van ons project.

Waar gaat je project plaatsvinden?

In verschillende wijken in Genk