Talentontwikkeling

De toekomst zaaien in de talententuin van WTS

Wat is het totale bedrag dat je aanvraagt voor je project?

€ 80.800

Wie vraagt het burgerbudget aan?

Vzw Marokkaanse Islamitische en Culturele Vereniging van Winterslag 'Hassan Ebno Tabbit Moskee'

Wat houdt je project in?

Winterslag telt heel wat waardevolle talenten. Helaas stellen wij, als jong dynamisch bestuur, vast dat een groot deel van die talenten in onze wijk verloren gaan of onbenut blijven. We merken dat heel wat jongeren in een cruciale periode in hun levensontwikkeling onvoldoende of geen steun krijgen om hun talenten te ontdekken en/of ontwikkelen. Daarnaast valt het op dat onze jongeren steeds minder deelnemen aan en zich steeds minder betrokken voelen tot de samenleving. Ze nemen weinig of geen initiatief in de wijk en zijn nergens vertegenwoordigd in bv bestuursorganen zoals een jeugdraad, moskeebestuur, … We willen onze Jongeren stimuleren tot actief burgerschap waarbij ze al hun talenten gebruiken in functie van hun wijk, stad, brede samenleving, … en zo ook hun eigen toekomst.

Met wie of welke organisaties, groepen ga je samenwerken?

Gigos voor coachen en bijsturen van sociaal MW en vorming vrijwilligers De Uitdaging voor teambuilding Uit De Marge voor vorming Wijkpartners voor het versterken van de samenwerking binnen de wijk Maroc Relief voor Inleefreis in Marokko

Waar gaat je project plaatsvinden?

Op één locatie in Genk