Talentontwikkeling

Kids Out the Block

Wat is het totale bedrag dat je aanvraagt voor je project?

€ 13 480,55

Wie vraagt het burgerbudget aan?

Feitelijke vereniging Al-Kawthar

Wat houdt je project in?

Al-Kawthar gaat met een Truck vol met sport-spel- educatief materiaal op toer in verschillende Genkse wijken om zoveel mogelijk kinderen/jongeren uit kansengroepen te bereiken! We halen de kinderen uit hun block en laten hun actief kennismaken met verschillende soorten sport, spelletjes, educatieve spelen. Hierbij betrekken we ook bewust de ouders, zodat ze samen kwalitatieve tijd kunnen doorbrengen. Op deze manier versterken we de kind-ouderrelatie. We zetten een stap verder en betrekken bij elk pleinmoment min. 1 Genkse organisatie die een aanbod heeft voor kinderen/jongeren. De fysieke aanwezigheid v.d. organisaties maken de stap voor deze kwetsbare gezinnen gemakkelijker. Het doel is dat ze deze organisaties leren kennen en een stap zetten naar hun aanbod. Er wordt ter plaatste geïnformeerd en indien nodig doorverwezen. De folders blijven beschikbaar in de Truck. Op het einde v.h. project kan de Truck uitgeleend worden aan verenigingen, scholen, buurthuizen, sportclubs,...

Met wie of welke organisaties, groepen ga je samenwerken?

We willen in de uitvoering van het project graag samenwerken met organisaties die expertise hebben met kinderen en die een aanbod hebben voor kinderen/jongeren en hun ouders. Deze organisaties zijn:CLB, Rondpunt25, Campus O3, Genks Academie Muziek, Woord & Dans, Bibliotheek Genk, Werkwinkel, CAW, Toerisme Genk, SportinGenk. De uitvoering van de workshops zullen doorgaan o.b.v. een Genkse kunstenaar.

Waar gaat je project plaatsvinden?

In verschillende wijken in Genk