Talentontwikkeling

Huiswerkbegeleiding

Wat is het totale bedrag dat je aanvraagt voor je project?

€ 8.800

Wie vraagt het burgerbudget aan?

Eddy S.

Wat houdt je project in?

Kinderen uit het lager onderwijs in Genk Noord (Hoevenzavel, Zwartberg, Waterschei en Oud Waterschei) bij het maken van hun huistaken begeleiden, motiveren, stimuleren. Contact onderhouden met ouders en leerkrachten. Ouders waar mogelijk stimuleren tot medewerking(zoals 'leesouders') Aandacht geven aan de individuele problemen van het betrokken kind. Oorzaken en redenen trachten op te sporen omtrent het niet of onregelmatig maken van huistaken. Ouders betrekken in het huistaakproces. Kinderen die thuis de mogelijkheid niet of onvoldoende hebben de kans geven om met een laptop te werken om taken te oefenen. Kinderen versterken in hun zelfbeeld, hun motivatie uitbouwen en weerbaarder maken. Probleemsituaties proberen te voorkomen door te zorgen dat het betrokken kind bijblijft, niet achterop raakt en zo niet uitgesloten wordt uit de klasgroep. De noden van het kind ontdekken door individuele aandacht, contacten met ouders en leerkracht.

Met wie of welke organisaties, groepen ga je samenwerken?

Scholen (directies, leerkrachten, zorgleerkrachten) CLB Ouders Vrijwilligers Diverse instanties die probleemoplossend kunnen helpen Locaties: Missione Risstraat, Verenigingehuis Het Klooster, Minderbroedersstraat De Kring, Onderwijslaan

Waar gaat je project plaatsvinden?

In verschillende wijken in Genk