Duurzaamheid en klimaat

Unieke verscholen natuurplek op de Bret

Wat is het totale bedrag dat je aanvraagt voor je project?

€ 98.710

Wie vraagt het burgerbudget aan?

Stef V.

Wat houdt je project in?

Het park, verscholen achter het klooster van de paters Monfortanen (Mosselerlaan 133) is een unieke natuurplek ontstaan vanuit de vroegere ontginning van leem voor de plaatselijke steenbakkerij van Vanhengel (1901-1925). Dit terrein met haar prachtige natuur en geschiedenis is destijds geschonken aan de paters Monfortanen met de absolute voorwaarde dat deze plek voor altijd openbaar toegankelijk is voor het publiek. De paters Monfortanen trachten in de mate van het mogelijke dit park te onderhouden en toegankelijk te houden voor de bezoeker, wandelaar. Desondanks vraagt dit park om een grondige opknapbeurt zodat het opnieuw haar bestemming kan terugwinnen. Zeker in het afgelopen coronajaar is er steeds meer interesse om dit park te bezoeken en te herontdekken als natuur -en rustplek.

Met wie of welke organisaties, groepen ga je samenwerken?

Studenten van de tuinbouwschool 'de Richter' helpen mee met het bos-en groenbeheer. Leden van het buurtcomité helpen mee met het verzamelen van info over het ontstaan van de steenbakkerij en het uiteindelijke park. Dienst erfgoedcel en het Heidebloemke zijn aangesproken om bijkomende informatie aan te leveren. Naar aanleiding van de maand van het park zal de buurt aangesproken worden om mee te helpen met een 'klusdag' voor groenonderhoud.

Waar gaat je project plaatsvinden?

Op één locatie in Genk