Duurzaamheid en klimaat

Wijkzuster, een wijktuin als gezondheidsboost

Wat is het totale bedrag dat je aanvraagt voor je project?

€ 8.236

Wie vraagt het burgerbudget aan?

Feitelijke vereniging Wandelen rond het kastje

Wat houdt je project in?

Wijkzuster is een gedeelde moestuin, met plaats om zelf iets te komen planten en te genieten van een gedeelde oogst. Het project gaat niet om de opbrengst, maar om het plezier van samen iets aan te leggen en te onderhouden en ondertussen te genieten van het buiten zijn en het sociale contact. Onze wijkzustertuin voorziet in een verhoogde moestuinbakken, bankjes en een tafel, een kleine serre en een kippenren met enkele kippen.

Met wie of welke organisaties, groepen ga je samenwerken?

We willen samenwerken met de bewoners in de buurt van de tuin en organisaties als Velt om bij te leren en ideeën op te doen. Verder is de ondersteuning en erkenning van de wijkmanager belangrijk. Via het wijkcentrum kunnen mensen met nood aan sociaal contact en interesse in een moestuin naar de wijktuin verwezen worden.

Waar gaat je project plaatsvinden?

Op één locatie in Genk