Armoede en sociale ongelijkheid

IN PROJECTFASE -

Sociaal juridische adviespunt

Omschrijving van je idee

De Genkenaar heeft nood om met een vraag op een centraal punt terecht kunnen voor ondersteuning of sociaal-juridische bijstand. We merken op dat er meer Genkenaren beroep doen op onze eerste lijnsadvies, nu vooral een grote groep van Genkenaren (Italianen van de eerste generatie). Gezien dat we al sinds enige tijd hierover bevraagd worden en de mensen hiermee met succes tegemoet komen, willen we een lokaal adviespunt voor elke niet zelfredzame Genkenaar. Dat wij ze hiermee ook sterk genoeg maken’ door hen op maat te informeren en zo nodig toeleiden naar de juiste diensten.