Armoede en sociale ongelijkheid

NIET GESELECTEERD - SOS COACH

Omschrijving van je idee

SOS-coaches In 2021 komt Kalem vzw met een nieuw concept: “SOS coaches”. Hiermee willen wij inzetten op twee pijlers: educatieve ondersteuning gekoppeld aan psychosociale begeleiding. De SOS coach werkt op vroegdetectie, de preventie van factoren die bijdragen tot schooluitval en biedt zowel persoonlijke als systemische begeleiding . Educatieve ondersteuning betreft taalontwikkeling, bijles en huiswerkbegeleiding, ontwikkeling van een individueel aangepaste studiemethoden en studiekeuzebegeleiding. Daarnaast wordt psychosociale begeleiding op maat aangeboden aan kwetsbare kinderen en jongeren, inclusief hun omgeving. Binnen deze begeleiding wil de vereniging allereerst een triage- en oriënteringsfunctie verzorgen. Verder behoren een eerste indicatiestelling, individuele en systemische begeleiding binnen dit concept zelf ook tot het aanbod. Hierbij wordt getracht verscheidene partijen te betrekken (school, CLB, logopedist, gezin) om een passend behandelplan uit te werken. Op deze manier worden barrières weggenomen en stelt het gezinnen in staat gebruik te maken van het reeds bestaande beleid. De SOS coach hanteert een persoonlijke aanpak en werkt volgens een nieuwe methodologie. Kalem vzw wil de SOS coach opleiden. De SOS coach zal toegeschreven worden aan een gezin en 24/7 ter beschikking staan van hun. Ze worden inhoudelijk/methodisch ondersteund door de Kalem-basiswerking die bestaat uit klinisch psychologen.