Armoede en sociale ongelijkheid

IN PROJECTFASE - Hulplijn

Omschrijving van je idee

Door het inroepen van een hulplijn willen we deze mensen op een laagdrempelige manier in contact brengen met de hulp die ze nodig hebben (OCMW, thuishulp, CAW, CGG, huisartsen, JAC, slachtofferhulp, etc. ). We willen de hulplijn zodanig organiseren dat het toegankelijk is voor mensen met een andere thuistaal. Deze hulplijn kan mensen met een zeer arme/beperkte sociale context bereiken en hulp bieden door te luisteren, een vraagverheldering te doen en een gepaste doorverwijzing te realiseren. Hierdoor hopen we om de nodige hulp sneller te kunnen inschakelen en preventief te werken. Een hulplijn dat laagdrempelig en toegankelijk is, een doorverwijsfunctie heeft, en zich richt naar vreemdelingen met een andere thuistaal dan het Nederlands. Het gaat vooral om mensen met een migratie achtergrond die geen aansluiting vinden en waarbij de afstand naar de lokale/regulier aanbod te groot lijkt (wegens gebrekkige talenkennis, mentale/ psychische kwetsbaarheid, laag zelfbeeld, …) Doel: via de moedertaal te informeren en te begeleiden naar de juiste dienst of hulpverlening. De eerste onthaal is in eigen thuistaal (vraagverheldering om dan door te verwijzen) De verdere hulpverlening is meestal Nederlandstalig