Armoede en sociale ongelijkheid

Samen tegen armoede

Omschrijving van je idee

Ons doel groeit uit het voorbeeld van ' zonder honger naar bed' (regio Sledderlo). We hebben gemerkt dat er in deze moeilijke tijden hoge nood is aan hulp en welzijn voor gezinnen in armoede. De bedoeling is dat we de mensen in regio Waterschei tegemoetkomen. We voorzien voedselpakketten en speelgoed voor gezinnen. We werken met lijsten van het Genks Comité Vluchtelingen, en enkele gezinnen die zich zelf aanmelden. Onze vereniging staat in de eerste lijn om mensen in precaire toestand op te sporen en te helpen. Zij zijn onze buren van dezelfde wijk en nemen ons in vertrouwen omdat we hun situatie kennen. Deze gezinnen vinden meestal de weg naar St Vincentius nog niet. Wij willen een tussenschakel zijn om hen via onze noodhulp in contact te brengen met andere instanties die de gezinnen structureel kunnen begeleiden (St Vincentius, OCMW…) We hebben een locatie kunnen voorzien in het Europahuis in Waterschei waar vroeger Jef Ulburghs heeft gewoond. We willen deze locatie benutten ter ere van Jef Ulburghs, hij betekende veel voor deze samenleving. We zijn een feitelijke vereniging die bestaat uit 5 leden. Ook leden van de Genkse vrouwenvereniging Zahra El Mohajira helpen mee. Reeds in het verleden wensten we dit te organiseren; de huidige crisis heeft ons aangezet om deze stap te zetten. We zijn volop bezig met het voorbereiden van voedselpakketten. Affiches zijn gemaakt. Een fb- pagina volgt. Voedsel en speelgoed zijn aangekocht dankzij donaties. De bed