Armoede en sociale ongelijkheid

SOLIDARITEITSBROOD

Omschrijving van je idee

Het solidariteitsbrood is een project waarin de mens centraal staat, waar solidariteit en begrip een rijkdom worden voor de wijk, voor de minderbedeelden in onze maatschappij en voor heel de samenleving. Concreet willen we dit realiseren via het principe van de uitgestelde koffie. Hoe werkt het? Wanneer een klant, als uiting van vrijgevigheid, een uitgesteld brood bestelt, dan betaalt hij twee broden maar ontvangt er slechts één. Het tweede brood is bestemd voor een volgende, behoeftige persoon die een brood wenst. Die persoon kan aan de bakker vragen of er nog een brood ‘in de wacht’ staat en deze op de gezondheid van de eerste klant meenemen. De persoon die het brood krijgt weet niet wie het aangeboden heeft. Door de anonimiteit is het project heel laagdrempelig en dus heel toegankelijk, zowel voor de gever als voor de ontvanger. Ook de gever zal niet weten wie zijn brood zal eten. De minderbedeelde persoon zal zich op deze manier ook minder uitgesloten voelen, ondanks zijn financiële moeilijkheden. Nog een belangrijk aspect is het feit dat behoeftige burgers, net zoals alle andere burgers gewoon naar een bakker kunnen stappen om een brood te gaan ‘kopen’. In een tweede instantie denken we ook aan ‘De uitgestelde pizza’, zelfde principe als ‘Het uitgesteld brood’.