Armoede en sociale ongelijkheid

Kijk in de Wijk

Omschrijving van je idee

Vzw de Sfeer wil zich toekomstgericht meer toeleggen op outreachend werken. Het bestaande ontmoetingshuis in het Genkse centrum is een succesformule voornamelijk voor onze vertrouwde bezoekers en vrijwilligers. Eén van de voornaamste criteria van onze werking is kwetsbare mensen blijven zoeken. Vooral mensen die onder de radar blijven of door de mazen van het net glippen waardoor hun waardigheid en gevoelens vaak genegeerd worden door de maatschappij. Ons project 'Kijk in de Wijk' doelt op het structureel aanbellen aan ALLE huisdeuren in kwetsbare wijken van Genk. Geen enkele deur wordt genegeerd. Met als eerste doel te polsen naar het algemeen welzijn van mensen en daarnaast de invloed van de versnelde digitalisering op hun leven door Covid19. Centraal staat het bieden van een luisterend oor voor hun verhalen en het bieden van gerichte ondersteuning waar nodig. Ondersteuning in de ruimste zin van het woord. Bijvoorbeeld: een babbel, praktische ondersteuning bij dagdagelijkse aangelegenheden , gerichte toeleiding naar diensten... .Dit project heeft als ultieme doel om kwetsbare mensen te blijven zoeken op een zeer laagdrempelige manier. Ons aanbod is op maat en voornamelijk gericht op het versterken van zelfredzaamheid, draagkracht en sociaal netwerk . Ons vrijwilligersteam bestaat uit ervaringsdeskundigen in de armoede en kent een diverse expertise op verschillende levensdomeinen. Samenwerking met andere sociale partners zijn cruciaal voor ons project.