Talentontwikkeling

Een Zonneweelde aan talent

Omschrijving van je idee

Het is het hoogste gebouw van Limburg. Het is een klein dorp met 200 wooneenheden. Het is een dynamische omgeving met veel nieuwkomers , vertrekkers maar ook veel blijvers. Die dynamiek heeft voordelen , maar zorgt ook voor de nodige uitdaging. De cohesie brokkelt wat af. Het is daarom belangrijk dat nieuwe en oude Zonneweeldenaren meer en betere dagelijkse contacten gaan ontwikkelen. Het samenleven kan verbeterd worden door betere dagdagelijkse kleine ontmoetingen, door te investeren in de 'inburgering' van de nieuwkomers maar ook door een aantal open jaarlijkse initiatieven te ondernemen. 303030 toonde dat dit kon, maar om in COVID tijden en erna verder te gaan vraagt dit trekkers , een Coalition of the willing die mensen willen opzoeken, leren kennen en hen binden ;eerste kleine succeservaringen boeken en een basis creëren om verdere initiatieven te ondernemen. Een mogelijke invalshoek daarbij is te vertrekken bij de talenten van alle inwoners en een soort talentenbank te maken en te ontsluiten. Als je daar de nodige gemeenschappelijkheid in kan vinden is er een basis voor zo spontaan mogelijke verdere acties en ontmoeting. Al was het maar om een prettiger samenleving te realiseren dan één die gebaseerd is op huishoudelijke reglementen en waarschuwingen alleen