Talentontwikkeling

Zwartberg Voetbal Evolutie

Omschrijving van je idee

Graag willen wij een voetbalschool oprichten in Zwartberg. Het doel hiervan is om kinderen, jongeren en volwassenen zich als individu te laten ontwikkelen binnen een team. Ten eerste zijn wij een voetbalschool die constant innoveert. Wij zijn immers geschoold in de meest actuele voetbaltheorieën en beschikken over recente diploma’s voetbalanalyse en UEFA B. Wij baseren ons op de studie van Jan Tamboer. Daarin onderzoekt hij eenzelfde taalgebruik binnen de voetbal: de voetbalactietaal. Tijdens het voetballen gaat het steeds om dribbelen, passen, druk zetten… Dit noemen we acties. Eigenlijk voeren wij dagelijks ook voortdurend acties uit. Daarmee komen we tot ons tweede punt: onze voetbalschool is een reflectie op het dagelijkse leven. We communiceren met de omgeving rondom ons, op basis daarvan gaan we (on)bewust een beslissing nemen en vervolgens voeren we die uit. Het gaat erom dat we deze acties, afhankelijk van wat we willen bereiken (privé, werk, studie…), verbeteren. Ten derde staat de zelfontwikkeling van spelers en coaches op de voorgrond. Wij gebruiken namelijk de hipste technologieën zoals voetbalanalyseprogramma’s om hun evolutie te volgen, in beeld te brengen en bij te schaven. Dit alles zal ten slotte hand in hand gaan met de cultuur van Zwartberg. Wij denken hierbij aan het sociale, het maatschappelijke, het multiculturele… Iedereen zal kunnen deelnemen, ongeacht status of leeftijd. Wij hopen u hiermee te overtuigen om dit project met uw hulp te realiseren.