Talentontwikkeling

Basma zoekt je kracht

Omschrijving van je idee

Met het project “Basma zoekt je Kracht” richt onze vrouwenvereniging Basma zich op de meest kwetsbare vrouwen in Genk. Vrouwen die in armoede leven en/of sociaal geïsoleerd zijn. Door middel van laagdrempelige activiteiten hopen wij deze vrouwen uit de eenzaamheid te halen, zelfredzaamheid te stimuleren en taboes te doorbreken. Voor de werving van dit project zullen wij extra inspanningen leveren om deze kwetsbare vrouwen te bereiken, de focus ligt op vrouwen die nog niet deelnemen aan onze reguliere werking. Voor een vlotte en diverse toeleiding hopen wij te kunnen samen werken met verschillende Genkse partners. Als eerste activiteit willen wij een ontspannende verwendag organiseren waarbij vrouwen op een veilige manier kunnen kennis maken met Basma en elkaar. Tijdens deze activiteit wordt het verdere aanbod toegelicht. Dat bestaat uit verschillende inhoudelijke lezingen en workshops over bv. gezondheid, welzijn, gezinsdynamiek, eigenwaarde,…Voor de invulling van deze lezingen en workshops zullen wij samenwerken met professionals. Het opzet van deze activiteiten is vrouwen te empoweren, te laten kennismaken met onbekende thema’s en het opbouwen van een sociaal netwerk.