Duurzaamheid en klimaat

IN PROJECTFASE - Ruilkast in Waterschei

Omschrijving van je idee

We willen een 'ruilkast' installeren in Waterschei. In die ruilkast kan je iets leggen wat je zelf niet meer nodig hebt, maar wat nog perfect bruikbaar is (bijvoorbeeld speelgoed, boeken, kleren, ...), en er dan iets uithalen wat iemand anders er heeft in gelegd. Enderzijds willen we iets doen aan de wegwerpmaatschappij, en een steentje bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. Anderzijds denken we dat zo'n kast een verbindend element kan zijn in de buurt, het kan een plaats worden waar je andere mensen kan leren kennen. We willen ook een heel laagdrempelig concept waar ook mensen die het minder breed hebben makkelijk de weg naartoe vinden. Dit idee is gegroeid vanuit de ouderraad van De Bladwijzer. Een mogelijke plaats voor de ruilkast is op het terrein van de school De Bladwijzer: het is een centrale plaats in de wijk en via de school kan (een deel van) de doelgroep bereikt worden. We willen de kinderen laten zien dat dingen die je zelf niet meer nodig hebt, nog wel voor iemand anders bruikbaar kunnen zijn, en niet meteen de vuilnisbak in hoeven. Het is wel absoluut de bedoeling dat het een ruilkast voor iedereen wordt, niet enkel voor wie er naar school gaat.