Duurzaamheid en klimaat

IN PROJECTFASE - Iedereen isoleert! Wij zijn plantrekkers.

Omschrijving van je idee

Iedereen isoleert! Wij zijn plantrekkers. De winter staat weer snel voor de deur en de temperaturen dalen. De verwarming wordt dan weer opgezet en het energieverbruik in onze huizen en gebouwen stijgt. Het is niet altijd gemakkelijk om te weten wat je het best doet om je energieverbruik, en dus je factuur, naar beneden te krijgen. De Planttrekkers organiseren doe-het-zelf en workshops , cursussen, kennisavonden, overal in de Genkse wijken. Workshops met één gemeenschappelijk doel : isoleren van huizen, alsook mee inspelen op een energietransistie (plaatsen van zonnepanelen). We doen inwoners van Genk beseffen dat het isoleren van woningen (dak, vloer & wand-isolatie) best wel meevalt als je dit kunt doen in een coöperatieve onderneming. Met andere woorden, geen marges voor commerciële organisaties.Alsook wensen we via groepsaankoop alles aankopen. En vooral zelf de handen uit de mouwen steken. Om dit te bereiken is een verschuiving in aanpak van gebouw-per-gebouw naar wijk-per-wijk noodzakelijk. We willen met dit ‘burger initiatief’ inzicht krijgen in hoe we een geïntegreerde wijkaanpak kunnen opzetten om een doorgedreven collectieve renovatie en hernieuwbare energietransitie mogelijk te maken, waarbij de regie rol bij de inwoners en eigenaars van de wijk blijft. Als burger willen we immers niet meer blijven ons blauw te betalen. . Het klopt ook niet dat mensen moeten blijven betalen voor ‘isolatie’ en ‘hernieuwbare energie’. Iedereen heeft ‘recht op energie’.