Duurzaamheid en klimaat

IN PROJECTFASE - Biodiversiteit in iedere tuin

Omschrijving van je idee

De natuur staat onder druk, het weer valt bijna niet meer te voorspellen en de dieren zijn in de war. Dit terwijl er toch wel heel wat potentieel is in de Genkse tuinen. Het opzet zou zijn om in iedere tuin in Stad Genk onder andere vogelhuisjes, vogeldrinkbakjes, insectenhotels, bijenvriendelijke bloemen en struiken te voorzien en hier een bepaalde opvolging rond te doen. Met een groep gemotiveerden kunnen we bij moeilijke periodes een extra tandje bijsteken om voldoende water en eten te voorzien voor de soorten die het op dat ogenblik moeilijk hebben. We kunnen hiervoor ook samenwerken met andere organisaties voor het maken van vogelhuisjes en insectenhotels, voor het faciliteren van het nodige materiaal, enzovoort. Het uiteindelijke doel zou zijn het creëren van één biotoop over de verschillende Genkse tuinen heen.