Duurzaamheid en klimaat

IN PROJECTFASE - Wijkzuster: een wijktuin als gezondheidsboost

Omschrijving van je idee

Een wijkzuster, dat is ons voorstel. Geen levende verpleegster die waakt over onze gezondheid maar een gezamenlijk plekje om te zaaien, samen te zijn tijdens het wroeten in de aarde, te babbelen tijdens het oogsten, te genieten van de buitenlucht en verse kruiden en zo te zorgen voor ons geestelijk en lichamelijk welzijn. Het burgerbudget kunnen we gebruiken om een perceel grond per wijk te pachten voor het aanleggen van een wijktuin. We houden het eenvoudig, dure hekken, compostvaten en tuinhuizen zijn niet nodig. Met de eigen creativiteit van de deelnemers geraken we met een beperkt budget al heel ver. Iedereen wie wil meewerken aan de wijk- en/of kijktuin is welkom, ook wie alleen op een bankje wil komen zitten om te babbelen. De wijk beslist wat er wordt geplant (deels groenten, deels bloemen, deels wild, deels gestructureerd), Met hier bovenop misschien een paar wijkkippen om het onkruid op te eten en voor de eitjes. We kunnen samen met de stad en de biologen van de stad eens kijken wat meer oorspronkelijke planten waren die hier groeiden of geteeld werden en hiervoor een Genks hoekje voorzien in de wijk/kijktuin. We zijn ervan overtuigd dat Genk nog genoeg beschikbare vierkante meters heeft om in elke wijk een "Wijkzuster-tuin" te realiseren. Plekjes om te ontspannen, elkaar te leren kennen en bij te leren met een verse oogst als bonus.