Duurzaamheid en klimaat

IN PROJECTFASE - Beperken zwerfvuiloverlast voor een mooie stad

Omschrijving van je idee

opzetten van een burger collectief dat zich inzet voor een proper Genk door in samenwerking met stad Genk en Limburg.net de bevolking te sensibiliseren om vervuiling door zwerfvuil tegen te gaan Dit collectief is aanvullend op en in samenwerking met het bestaande beleid ( Stad Genk - mooi makers en wijkwerking ) en Limburg.net ( provinciale en intercommunale werking) Betrokkenheid burgers verhogen door vb meermooi makers te recruteren en deze mee in te schakelen ( co- responsabilisering) Hiertoe kunnen voorstellen uitgewerkt worden : Vb inspraak bij bepalen plaatsing vuilbakken / verzamelpunten in wijken en stegen Het mee opvolgen en “ bewaken “ van deze punten Aankleden van bestaande vuilbakken door meer kleurgeving, Kleef folie ( schilder- werkjes van kinderen lagere scholen ( per wijk) Meer inzetten op visibiliteit ( plaats in straatbeeld) Blikvangers op strategische plaatsen