Duurzaamheid en klimaat

uitgave boek "van duivelsei tot wolfsscheet"

Omschrijving van je idee

een verzorgd en mooi ogend kijk- en leesboek op de markt brengen. de opbrengst van het boek zal integraal overgemaakt worden aan een natuur gerelateerd goed doel, bij voorkeur verdere ontwikkeling en uitbouw van natuur- en milieu educatief centrum heempark genk. jaarlijks bezoeken honderden kinderen, alsook volwassenen het heempark. vanuit het centrum tracht men de bezoekers respect, bewondering en verwondering mee te geven voor milieu en natuur. een mooi verzorgd boek blijft nog steeds een gewaardeerd geschenk om te geven of te krijgen bij feestdagen of andere gelegenheden. de belangstelling voor natuur en milieu is in opmars. vele zoeken naar nuttige en interessante informatie. auteur en fotograaf zijn beiden genkenaren die met dit project het groot publiek willen bereiken en bekoren, en zodoende hun steentje willen bijdragen aan natuurontwikkeling en -behoud in genk. hoofdpersonage van het boek is de paddenstoel in genk en omgeving. de relatie mens-paddenstoel wordt in alle facetten belicht. volkse kennis en wijsheid speelt hierbij een grote rol.