Duurzaamheid en klimaat

Houten replica van de Hostaertmolen op de Stiemer

Omschrijving van je idee

Aan de Hoefstadstraat tegen over de visvijver stond sinds 1566 een watermolen langs de Stiemerbeek nl. de Hostaertmolen. Graag zouden wij dit verzonken erfgoed opnieuw willen laten verrijzen, door het oprichten van een houten replica op de plaats waar voorheen ook de Winterslagschans en de Schepenbank (1600) stonden. Dit project ligt in de lijn van de herwaardering van de Stiemervallei, de vergroening van de Evence Coppéelaan en het sluit aan bij C-Mine. Deze houten constructie komt op een heuvel op het einde van een aarden weg vanuit de Hoefstadstraat en is een uitkijkpunt over de natuur. Het gebied tussen de Evence Coppéelaan, Hoefstadstraat, buurtweg nr. 25, Winterslagstraat en Oude Postbaan heeft een oppervlakte van ca 5 ha en kan als een waardevol landschapspark opgewaardeerd worden. Na de realisatie kunnen er allerlei activiteiten georgansieerd worden. Om dit project te verwezenlijken hebben we de medewerking nodig van tal van vrijwilligers zoals, natuurverenigingen, studenten van de afdeling houtbewerking en zij die een bijdrage willen leveren aan de natuur. Ook de buurtbewoners zullen gevraagd worden om mee te werken aan het project wat de samenhorigheid in de buurtwerking ten goede komt. Het is een duurzaam project over de evolutie van de Genkse bevolking, van een bijna uitsluitend landbouwgebied met langgevelhoevens en watermolens op de Stiemerbeek, naar de ontwikkeling van een steenkoolmijngebied waar kerken, scholen, klinieken en huizen werden opgericht.
Met dit project hopen wij de mensen (natuurverenigingen) te motiveren om er een mooi natuurgebied van te maken. Het sluit ook aan bij de ingediende ideeën “ Groene buffer tussen Westerring en Vennestraat”, "Tuin van Betty”, “ Hoefstadstraat verbinden & verbondenheid” en “ Bronwater”  vandaar dat we het bij het thema “ duurzaamheid en klimaat” hebben geplaatst.
Als wij jongeren kunnen motiveren om aan de bouw van de replicamolen mee te helpen en deel te nemen aan de verfraaiing van het gebied, dan kan dit ook ondergebracht worden onder het thema “talentontwikkeling”. Het is ook onze wens dat het houten gebouw in de toekomst nuttig gebruikt wordt: o.a zouden scholen een uitstap kunnen organiseren om de kinderen dichter bij de natuur te brengen en te vertellen over de geschiedenis van Genk.

Dit idee werd ingediend door Jos H. en Jules G.