Duurzaamheid en klimaat

Tuin van Betty

Omschrijving van je idee

De Tuin van Betty in Winterslag is een oude fruittuin met zeldzame oude fruitrassen, een wijngaard en een authentiek ven. De tuin wordt sinds 2015 onderhouden door een enthousiaste groep vrijwilligers . Een oude scheepscontainer wordt verbouwd tot een ecologische en multifunctionele workshop- en ontmoetingsruimte. Binnen de stedelijke context van de Hoefstadstraat willen we hiermee een duurzame en ecologische rustplek creëren waarin buurtbewoners en andere groepen op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met de natuur en ecologie. De eerste verbouwingswerken van de container zijn al achter de rug en in de zomer van 2021 wordt een groendak met bijvriendelijke planten aangelegd. Maar het project wil nog verder investeren in duurzaamheid door de installatie van zonnepanelen, een ecotoilet en de recuperatie van het regenwater. Verder wordt de historische fruittuin uitgebouwd met oude rassen en de aanleg van een natuurlijk scherm van inheemse leibomen. Dit om de Tuin van Betty op een natuurlijke manier af te schermen (visueel en geluid) van de drukke Westerring. Tenslotte wordt de container binnen afgewerkt tot ruimte waar men kan samenkomen en waar vergaderd kan worden, en met een keuken die ook dienst kan doen als tuinbar voor de passanten en wandelaars in de zomer.