Duurzaamheid en klimaat

Groene daken

Omschrijving van je idee

Door het aanleggen van groendaken kan je warmte-absorberende oppervlakten (daken) omvormen tot daktuinen. Groendaken kan je op kleine niet-hellende oppervlakten aanleggen zoals bovenop bushokjes. Je kan het ook aanleggen op grotere platte daken. Ze filteren CO2 uit de lucht en zijn een plek voor stadsbijen en andere insecten. Ze zorgen voor een lagere stadstemperatuur in de zomer. Denk aan het potentieel van alle verharde en onbenutte oppervlakten in onze stad. Regenwater dat op de beplanting van een groendak valt wordt gerecupereerd en het afvloeiende water wordt op een natuurlijke manier gefilterd. Voordelen genoeg!