178 ideeën ingediend voor Burgerbudget Genk!

In de eerste fase van het BurgerBudget Genk - die gisteren afliep - werden maar liefst 178 ideeën ingediend die verder gaan naar de volgende fase. Genkenaren konden ideeën indienen voor drie verschillende thema's die ze zelf willen realiseren. Zo werden 51 ideeën ingediend voor het thema duurzaamheid en klimaat en 55 voor armoede en sociale ongelijkheid. Koploper is het thema talentontwikkeling, waarbinnen we 72 ideeën tellen.

Al deze ideeën worden overhandigd aan de klankbordgroep, een groep van experts, die zich zal buigen over al deze ideeën. Hun taak is beoordelen of deze ideeën passen binnen het BurgerBudget Genk en in dialoog met de indieners. De bedoeling dat - na beoordeling van de klankbordgroep - de indieners hun ideeën verder uitwerken tot projecten. Deze uitwerkingsfase loopt tot en met 31 mei.