72 Projecten werden ingediend

Gisteren verliep de deadline voor het indienen van de projecten voor het Burgerbudget Genk. Maar liefst 72 projecten werden ingediend. Begin juni worden al deze projecten voorgelegd aan de klankbordgroep. Na goedkeuring door de klankbordgroep, worden de goedgekeurde projecten nog bekrachtigd door het schepencollege. Pas na deze fase worden deze goedgekeurde projecten hier zichtbaar  en kan er gestemd worden (vanaf 18 juni) .