Vanaf 10 mei kunnen de projecten ingediend worden

De goedgekeurde 156 ideeën zitten momenteel in de uitwerkingsfase. Dit houdt in dat de indieners nu volop bezig zijn met het concretiseren van hun idee en dit uit te werken naar een volwaardig project.
Vanaf 10 mei 2021 kunnen alle indieners hun project indienen via dit platform. Een volwaardig, ingediend project bestaat uit de twee ingevulde documenten (projectfiche en budgetraming) die je hier kan terugvinden. De deadline voor het indienen van je project is 31 mei 2021.