156 ideeën worden uitgewerkt!

Alle ingestuurde ideeën werden voorgelegd aan de 10 experts van de klankbordgroep. Op basis van de beschikbare info hebben ze beslist dat 156i deeën verder kunnen naar de volgende fase en dus uitgewerkt worden tot een volwaardig project. De deadline voor indiening van de uitgewerkte projecten is 31 mei 2021.