Skip to main content
home-page
Deel op facebook
home-page
Deel op facebook
Ontdek het thema

Duurzaamheid en klimaat - projecten

DK_030

Wat is het totale bedrag dat je aanvraagt voor je project?

€ 75.000

Wie vraagt het burgerbudget aan?

Feitelijke vereniging / vzw is in oprichting

Wat houdt je project in?

Door klimaatverandering is het nodig om ons aan te passen. De meest effectieve aanpak is het aanplanten van bossen. Bossen zorgen voor de opname van CO2, zorgen dat neerslag goed vastgehouden wordt, zorgen voor rust en ontspanning en leiden tot een grotere biodiversiteit. Indien bij de aanplant rekening gehouden wordt met wat je aanplant dan kan het ook bijdragen aan de voedselvoorziening op lokaal niveau. Wij willen in Genk op een drietal locaties een voedselbos aanplanten om te demonstreren wat een voedselbos in houdt en de mensen te laten zien wat er mogelijk is.Hiervoor zijn we reeds in gesprek met de verschillende eigenaren van gronden. Binnen de projectgroep hebben we de focus gelegd op de driehoek : ontmoetingsplek, voedsel, mens en dier. Wij willen dit overdragen middels een stuk educatie (uitdragen van de opgedane kennis en samenwerking met de lagere scholen).

Met wie of welke organisaties, groepen ga je samenwerken?

Voorlopig bestaan we uit een groep natuur liefhebbers die allen enthousiast zijn over dit idee. Deelnemende personen zijn Peter Walbers, Jaak Luys, Peter Lenaerts, Adelina Lucchesi, Tom Swinnen en Mustafa Harraq. Mustafa haakt ook aan van de vzw Genesis. Wij verwachten dat we indien het plan goedgekeurd wordt op termijn ook over zullen moeten gaan op een eigen VZW. Dit is in het projectplan opgenomen.

Waar gaat je project plaatsvinden?

In verschillende wijken in Genk

Extra bestanden (optioneel)

Plukraak-Voedselbossen.pdf

Download het bestand
289